Skjenketider i Narvik

Begrensninger og åpningstider for salg og skjenking av alkohol i Narvik kommune i forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Se oversikt for  dager/datoer i 2017 som omfattes av begrensningene.

Salgstider Narvik Kommune 2016-2020:

 • Salg av alkoholholdige drikker (klasse 1 og 2) er fra kl. 08.00 til kl. 20.00 mandag til og med fredag. Lørdager fra kl. 08.00 til kl. 18.00
 • Ikke salg av alkohol søn- og helligdager
 • Ikke salg av alkohol 1 og 17. mai

Unntaket er:

 • Påskeaften salg/åpent til kl.16.00
 • Pinseaften salg/åpent til kl.16.00
 • Julaften salg/åpent til kl.16.00

Skjenketider for Narvik Kommune 2016-2020:

 • Skjenketider for alkoholholdige drikker (klasse 1, og 2) er fra kl. 11.00 til kl. 03:00 alle dager
 • Skjenketider for alkoholholdige drikker (klasse 3) fra kl. 13.00 til kl. 03:00

jf. Narvik kommunes Alkoholpolitisk Handlingsplan/Retningslinjer 2016-2020, og alkohollovens bestemmelser § 4.4

 • For de med godkjent skjenkebevilling for uteservering følger samme skjenketid som ved inne serveringen
 • Utskjenking av alkoholholdig drikke skal opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp

Følgende lover begrenser åpningstider for salg og skjenking av alkohol:

 • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) LOV-1989-06-02-27
 • Lov om helligdager og helligdagsfred. Lov-1995-02-24 nr 12.
 • Lov om 1 og 17 mai høgtidsdager. Lov -1947-04-26-1.

Det vises til Narvik kommunes Alkoholpolitiske Handlingsplan – Retningslinjer 2016-2020 og:

Lov om helligdager og helligdagsfred:

§ 3. Helligdagsfred

På helligdag fra kl. 00:00 til kl. 24:00 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16:00 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16:00.

Dette gjelder ikke for:

 1. utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en

samlet salgsflate «som ikke overstiger 100 kvm»

 1. bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm                     

Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom kl. 14:00 og kl. 20:00.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1

 

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager:

§ 1. 1 og 17. mai er høytidsdager og skal være jamstilt med søndager, men ikke når det gjelder føresegner om kirkelige handlinger eller helligdagsfreden.

For salg fra faste utsalgssteder 1. og 17. mai gjelder bestemmelsene i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred §§ 5 og 6 tilsvarende.

§ 2.Dagen før 1 og dagen før 17. mai skal i forhold til gjeldende lovgivning regnes som vanlig virkedag, ikke som dag før søndag, om den ikke faller på en lørdag, på dagen før Kristi Himmelfartsdag eller på en søndag eller annen helgedag.

Arbeid som etter gjeldende lovgivning ikke kan holdes i gang på søndager, skal slutte seinest kl. 22:00 dagene før 1 og 17. mai. Dette gjelder ikke arbeid ved faste utsalgssteder.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1947-04-26-1

Husk overgang til sommer – og vintertid, og stilling av klokka!          
En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot sommeren. Altså en time fram om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).
Klokken stilles fram siste søndag i mars måned
Klokken stilles tilbake siste søndag i oktober måned

Sommertid:

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til
kl. 03:00, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00
etter ny tid.

Vintertid:

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke derfor ikke med en ekstra time

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS