Alkoholsalg og skjenking av alkohol -bevilling

Narvik kommune har ansvaret for bevillinger i Narvik.

Etter lov om serveringsvirksomhet med forskrifter og lov om omsetning av alkoholholdig drikk med forskrifter, må det for å drive en serveringsvirksomhet  foreligge en serveringsbevilling og for å drive et skjenkested må det også foreligge en skjenkebevilling gitt av kommunen.

Det må også foreligge en salgsbevilling gitt av kommunen for omsetning av øl og rusbrus i dagligvarebutikker.

Bevilling for salg av øl og rusbrus kan bare gis til dagligvareforretninger.
Dagligvareforretninger defineres som følger:

En dagligvareforretning er en butikk der vareutvalget oppfyller det daglige forbruk av matvarer. Det kreves en viss bredde og et visst volum i vareutvalget, herunder ferskvarer. Det vil si at vareutvalget skal inneholde det man normalt trenger til livsopphold og som til daglig brukes i husholdningene. Øl-/rusbrussalget skal være et supplement til butikkenes øvrige varesalg, og ikke stå som forretningens hovedinntektskilde.

Utvidelse av bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning Det kan søkes om utvidelse av en bevilling til å gjelde utenfor skjenkelokalet og/eller utvidelse av skjenkebestemmelsene i den alminnelige bevillingen som søker innehar.

Hvordan får man serveringsbevilling?

Alkoholpolitisk handlingsplan for Narvik kommune 2016-2020

Kommunen gir bevillinger for salg og skjenking av alkohol, og har ansvar for kontroll med utøvelsen av bevillingene i samsvar med alkohollovens bestemmelser.
 

Begrensninger og åpningstider for salg og skjenking av alkohol i Narvik kommune i forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle som har kommunal salgsbevilling eller skjenkebevilling for alkoholholdig drikk må årlig sende inn omsetningsoppgave som viser faktisk omsatt mengde alkohol foregående år og forventet omsatt mengde alkohol inneværende år. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave er 1. mars.

Vintertid starter søndag 29. oktober 2017
Skjenkestedene har ofte spørsmål vedrørende stillinga av klokka ved overgang til sommertid/vintertid og skjenketidene.

VINN har det siste året tilbudt nettbaserte kurs for de som skal ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet og Kunnskapsprøven i Alkoholloven.

1. januar 2016 trer nye regler om prikktildeling i kraft, og kommunene vil da være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd.

Den som ønsker å være daglig leder for en serveringsvirksomhet, hvor det er lagt til rette for fortæring på stedet, skal inneha etablererprøven i serveringsvirksomhet  jf. serveringslovens § 5.  

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS