Idretts- og friluftslivsanlegg i Narvik

Narvik kommune reviderer årlig Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse, som er bestemmende for kommunens engasjement innenfor arbeidet med tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet.

Narvik kommune ved Byggforvaltningen har dessverre måttet stenge tribunene til idrettshallen i Idrettens hus.

Idrettens hus ble ferdigstilt i 1966 og har gjennom mange år vært byens storstue.

Ankeneshallen ligger sentralt plassert på Ankenes, like i nærheten av skole og eksisterende idrettsanlegg.

Gymnastikksalen i Helsehuset benyttes av sentrumsskolene i tillegg til at den leies ut gjennom Byggforvaltningen. Huset rommer også Narvik Voksenopplæring.

Turnhallen på Framnes ungdomsskole er en integrert del av skolens gymnastikksal. Utenom skoletid benyttes turnhallen i hovedsak til turnaktiviteter i regi av Narvik turnforening.

Narvik kommune har inngått avtale med Narvik Stadiondrift AS om drift av anlegget.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS