Borgerlig vigsel hos Narvik kommune

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. 
Narvik kommune  tilbyr borgerlig vigsel  til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Før dere bestiller vigsel hos oss må dere innhente prøvingsattest hos Skatteetaten.

Forberedelse

En kommunal vielse inkluderer som regel ingen forberedelser i samarbeid med kommunen. Dere må søke om prøvingsattest og bestille tid for vielsen.

Seremonien

Kommunene har som hovedregel satt av 15 minutter til seremonien, som består av ekteskapsinngåelse med det borgerlige vigselsformularet, og eventuelt et kulturelt innslag.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Pynting av lokalet

Dersom brudeparet ønsker å pynte lokalet, må dette i forkant avklares med vigsler.  

 

Tid, sted og kostnader 

Kommunen tilbyr vigsel i Narvik rådhus fredager (utenom helligdager/høytidsdager)
innenfor tidsrommet 0900-1500. 

Vigseltilbudet er gratis for kommunens egne innbyggere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader. 

Vigsel utover det vanlige tilbudet om tid og sted kan etter søknad avtales særskilt. Alle merkostnader må da dekkes av brudefolket selv, jf. bestillingsskjemaet for mer informasjon. 

Valg av språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. Språk som skal brukes under seremonien avtales ved bestilling av vielsen, jf. bestillingsskjemaet for mer informasjon. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Før dere gifter dere

Det er Skatteetaten  som foretar den forberedende saksbehandlingen før ekteskap kan inngås. Skjemaer som må fylles ut finner dere på  Veien til ekteskapet - steg for steg  skatteetaten.no

Har dere spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.  Før dere bestiller vigsel hos Narvik kommune må original prøvingsattest  sendes eller leveres til Narvik kommune.  Attesten må være sendt/levert senest 3 uker før vielse.

Merk: Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Du kan levere attesten i Servicetorget i Narvik rådhus, eller sende attesten til:
Narvik kommune, Kommuneadvokaten
Postboks 64,
8501 Narvik

Hvem kan kommunen vie?
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og til personer som ikke er bosatt i Norge men fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.

Også personer som bare oppholder seg midlertidig i landet har krav på vigsel. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen uten å måtte betale for dette.

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt med Kommuneadvokaten på
e-post  postmottak@narvik.kommune.no  eller ring tlf. 76 91 20 00.

Besøksadresse:
Rådhuset, Narvik kommune
Kongens gate 45
8501 Narvik

Bestilling av vigsel
Ved bestilling av vigsel benyttes skjemaet Bestilling av vigsel 
som du finner i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Vigslere 

Vigslere i Narvik kommune er:

  • Rune Edvardsen, Ordfører
  • Geir-Ketil Hansen , Varaordfører
  • Anette Olsen, Kommuneadvokat 
  • Karin Glemmestad, Advokatfullmektig

Ønsker du å forespørre en bestemt vigsler kan dette opplyses i bestillingsskjemaet, benytt feltet  Annet/Andre opplysninger.  Vi tilstreber å etterkomme brudefolkets ønsker så langt det er mulig.

Vigselsattest
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk 
Ekteskapsloven Lov om ekteskap

Forskrift om kommunal vigsel

Har du spørsmål om selve vielsen, send en e-post til: postmottak@narvik.kommune.no 
eller ring Kommuneadvokatens kontor på tlf. 76 91 20 07 eller 76 91 22 78

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS