Dødsfall

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Arvingene må ta stilling til hvordan arven skal deles.

Det er mye som skal ordnes når en av våre nærmeste dør, og mye kan også virke vanskelig. Tingretten (Norges domstoler) vil alltid kunne gi deg rettledning om hvordan du skal gå fram.

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest.

Legeerklæring om dødsfall / dødsattest
Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Departementet gir forskrifter om erklæringen.

Som nærmeste pårørende må du sørge for at dødsattesten blir sendt enten til Tingretten eller lensmannen i kommunen der den avdøde bodde. Det er vanlig at begravelsesbyrået hjelper til med dette.

Det er tingretten som styrer med skifte av dødsbo.

Alle har rett til fri grav, det er kirkelig fellesråd Kirkevergen her i Narvik som kan svare på spørsmål om grav, gravferd eller kremasjon.

Kirkevergen er lokal gravferdsmyndighet og har ansvar for gravplasser og gravferdstjenester for alle innbyggere i kommunen.


Gravferd
Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål vedrørende gravferd og grav kan rettes til Kirkevergen i Narvik.

Hvis det ikke er pårørende eller hvis pårørende ikke ønsker å ta på seg ansvaret for gravferden vil kommunen i hht. gravferdsloven påta seg arrangementet.

Gravsted 

Alle har rett til fri grav, det er kirkelig fellesråd Kirkevergen her i Narvik som kan svare på spørsmål om grav, gravferd eller kremasjon.

For alle kirkegårder føres et kronologisk register over alle gravlagte. Innsyn kreves hos den kommunale kirkevergen, jf.  § 19 i kirkegårdsforskriften

Narvik kirkelige fellesråd

Kirkevergen i Narvik

Tingretten (Norges domstoler)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS