Psykisk helse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

Spesialpedagogisk team gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn i Narvik.  

PPT er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og grunnskole.

Rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune har 3 boliger for alvorlig psykisk syke og/eller rusavhengige og én bolig for personer som er under rehabilitering. Boligene er bemannet 

Solplassen psykiatribolig er en kommunal bolig for personer som har alvorlige psykiske lidelser.

Sjøsiden er et botilbud for mennesker som er kommet til et veiskille i livet, og hvor de i mer eller mindre grad har tatt et steg i "riktig retning", eller en avgjørelse i livet og hvor de har et behov for bistand i dagliglivet i mer eller mindre grad.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS