Friskliv- og mestringstjenesten

Friskliv- og mestringstjenesten er en forebyggende og helsefremmende tjeneste. I Friskliv- og mestringstjenesten legges det vekt på en helhetlig tilnærming i arbeidet med å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Hva er formålet med friskliv- og mestringstjenesten?


Formålet med Friskliv- og mestringstjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse ved å:

 • gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
 • bidra til å forebygge eller hindre utvikling av sykdom og funksjonsnedsettelse.
 • understøtte brukerens egen læringsprosess

Tjenesten bidrar til dette ved å:

 • gi tilbud så tidlig som mulig ved økt risiko for sykdom
 • gi veiledning som retter oppmerksomheten mot friskressurser for helse og livskvalitet
 • individuell opplæring av målgruppens deltakere
 • organisere gruppetilbud
 • gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for den enkelte
 • styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse
 • fasilitere likemannsarbeid
 • være en samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid.

Tilbud i Friskliv- og mestringstjenesten er:

 • Individuelle motivasjonssamtaler og veiledning
 • Test av fysisk form
 • Gruppetilbud innenfor fysisk aktivitet og mestring
 • Kostholdskurs
 • Læring- og mestringskurs
 • Samtalegrupper
 • Tiltak i samarbeid med andre aktører

Friskliv- og mestringstjenesten er organisert i enhet for Helsetjenester og samlokalisert med Fysio-  og ergoterapitjenesten.

Besøksadresse

Sykehusveien 3A - 3. etasje
8516 Narvik

Postadresse

Friskliv- og mestringstjenesten, Narvik kommune,
postboks 64, 8501 Narvik.

Kontakt Friskliv- og mestringstjenesten:


Lise Haug - Fagleder/Fysioterapeut

lise.haug@narvik.kommune.no
Telefon 76 91 34 13 eller 950 26 908

Børge Henriksen - Koordinator/Fysioterapeut

borge.henriksen@narvik.kommune.no
Telefon 76 91 30 02 eller 916 88 464

Frode Strøm - Koordinator

frode.strom@narvik.kommune.no

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS