Kunne du tenke deg å være besøkshjem eller fritidskontakt for barn og unge?

besokshjem_aktuelt_nytt_mars_2018 - Klikk for stort bilde

Barneverntjenesten har behov for besøkshjem og fritidskontakt for barn og unge i Narvik og Ballangen kommune.

Besøkshjem og fritidskontakt kan gi barn og unge andre opplevelser, avveksling, varme og trygghet. Målsettingen med tiltaket er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Hva er et besøkshjem?

Et besøkshjem er en familie, enslig eller par som kan ta imot barn/unge i alderen ca. 1 - 15 år,  1-2 helger i mnd., ved behov en ettermiddag av og til.

 • For å bli besøkshjem er det viktig at du/dere har en stabil livssituasjon.
 • Det forventes at dere har innlevelse og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner.
 • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli besøkshjem.
 • Er villig til å inngå avtale for et avtalt tidsrom, min. ca 1 år.

Hva er en fritidskontakt?

 • En fritidskontakt bidrar til at barn/unge med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.
 • En utrolig kjekk og lærerik jobb hvor du i stor grad kan påvirke og styre arbeidet selv.
 • Du trenger ingen formell utdannelse for å bli fritidskontakt.
 • Det er positivt om du har sertifikat og kan binde deg til et oppdrag i en periode.

Hva skal til for å bli besøkshjem og fritidskontakt

 • For å bli besøkshjem og fritidskontakt  må dere godkjennes av barneverntjenesten.
 • Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning.
 • Det bør ikke være utfordringer som livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer i besøkshjemmet/fritidskontakt.  
 • Alle som jobber for barneverntjenesten må være fylt 18 år og fremlegge politiattest

Hva tilbyr Narvik kommune

 • Veiledning gis regelmessig og ved behov  
 • Barneverntjenesten har vaktordning alle helger og kan ved behov kontaktes
 • Oppdragstakere inngår avtale med barneverntjenesten om omfang og innhold i oppdraget, samt hvilken godtgjøring og øvrige økonomiske rammer som skal gjelde.
 • Barneverntjenesten i Narvik kommune  følger KS sine satser for besøkshjem. Disse finner du på KS.no

Ønsker du å bli besøkshjem eller fritidskontakt og vil vite mer?
Ta kontakt med Monica Simonsen i Barneverntjeneste for en hyggelig og uforpliktende prat, send sms eller ring telefon 468 61 998
E-mail: monica.simonsen@narvik.kommune.no

Regelverk og lover
Se spesielt barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
og § 6-10 - politiattest. Barnevernloven

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS