Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune

God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen er en forutsetning for å kartlegge folkehelseutfordringene, og et nødvendig grunnlag for å identifisere, planlegge og gjennomføre målrettede tiltak.

Helseoversikten “Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune” er Narvik kommunes første helseoversikt som viser helsetilstand og påvirkningsfaktorer, i tråd med folkehelseloven § 5 “Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen”.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal hjelpe oss med å identifisere hvilke folkehelseutfordringer Narvik kommune har, samt kartlegge både ulike påvirkningsfaktorer og ressurser. Helseoversikten skal bidra til å tilrettelegge for gode beslutninger og tiltak som fremmer folkehelsen i Narvik kommune.

Denne oversikten søker å ivareta kravet til å ha et samlet oversiktsdokument over folkehelseutfordringene som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversikten skal i tillegg til å ligge til grunn for kommunens planstrategi, også være et sentralt dokument i utarbeidelsen av andre planer og strategier i kommunen. De utfordringene som presenteres i dette dokumentet skal vurderes i planleggingen av kommunens fremtidige innsats. Denne oversikten ble utformet høst/vinter 2017. Den er ikke fullstendig på alle punkter, spesielt når det gjelder årsaksforklaringer. Mangler bør derfor utvikles videre ved neste årlige oppdatering.

her kan du lese hele dokumentet Vår helse - Helseoversikt for Narvik kommune (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS