Organisasjonskart

Narvik kommune er administrativt organisert i en to-nivåmodell med to formelle beslutningsnivåer:
 
    1. Rådmannen gjennom et rådmannsteam på 4 personer (rådmann og 3 kommunalsjefer).
    2. Enhetene, til sammen 42 enhetsledere. Enhetene er inndelt i 13 sektorer.

Enhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen rapporterer pr. sektor til politisk nivå.

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen, er i tråd med den vedtatte kvaliteten på tjenestene. Rådmannen leder administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har ansvar for å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene.

Enhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innenfor rammen av de fullmakter som er videredelegert fra rådmannen. Dette innebærer at enhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å sikre enhetenes totale drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Politisk ledelse

Ordfører Rune Edvardsen,e-post: ordforer@narvik.kommune.no telefon 908 92 666

Varaordfører Geir-Ketil Hansen, telefon 76 91 21 33 / 97158295

Formannskapssekretær Inger Normann, telefon 76 91 21 38

Politisk sekretær Mette Nergaard, telefon 76 91 21 39

Rådmannen

Rådmann Lars Skjønnås, telefon  932 13 919

Kommunalsjef Randi Randal, telefon 977 82 523

Kommunalsjef Heidi Eriksen Laksaa, telefon  950 26 897

Kommunalsjef Lars Normann Andersen, telefon 959 85 439

Rådgiver Gro Monsen, telefon 959 85 437
Rådgiver Aud Peggy Nordmo, telefon 481 96 190

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Administrasjon

Fag og forvaltning Enhetsleder Veronica Mikkelborg 76 91 34 29

• Kommuneadvokat

• Kommuneoverlege

• Tildelingskontoret; vedtak innen tjenesteområdene helse og omsorg

• Boligkontoret • Bevillingssaker • Miljørettet helsevern

• Tilsynsfunksjoner

• Koordinering, rådgiving, utvikling innen helse/omsorg/sosial, skole og barnehage

HR Enhetsleder Lena Borge Haakonsen 930 53 241

IT drift og utvikling Enhetsleder Per Jakobsen 76 91 22 21

Samfunnskontakt og service Enhetsleder Iris Bartholsen 76 91 20 41

– Sentralt arkiv / postmottak 76 91 20 02
– Servicetorg 76 91 20 43
– Parkeringskontor 76 91 35 61 / 913 55 979

Økonomi Enhetsleder Sølvi Anita Simonsen 911 40 945

– Kemneren i Narvik 76 91 22 30

Grunnskoler og voksenopplæring


Ankenes skole 76 91 28 50
Rektor/enhetsleder Evald Skogvoll    76 91 28 53

Beisfjord skole 76 91 28 80
Rektor/enhetsleder Heidi Fagerjord Liljebakk (konstituert)  76 91 28 82

Bjerkvik skole og barnehage 76 91 24 00
Rektor/enhetsleder Tove Fagerjord  76 91 24 04

Frydenlund skole 76 91 26 00
Rektor/enhetsleder Stein Roar Jakobsen    76 91 26 02

Håkvik skole 76 91 28 20
Rektor/enhetsleder Heidi Olsen Sværd    76 91 28 22

Narvik ungdomsskole 76 91 25 00
Rektor/enhetsleder Åshild Amundsen    76 91 25 32

Skistua skole 76 91 29 00
Rektor/enhetsleder Ørjan Halvorsen   76 91 29 02

Skjomen skole og barnehage 76 91 28 00
Rektor/enhetsleder Kari Wilgohs-Knudsen    76 91 28 02

Narvik voksenopplæring 76 91 26 84 / 76 91 26 85
Kst. rektor/enhetsleder Karin Irene Rognmo  76 91 26 80

Barnehager og spesialpedagoger    


Barnebo barnehage 76 91 27 20
Styrer/enhetsleder Kristin Olsen Bones 76 91 27 21

Bjerkvik skole og barnehage 76 91 27 30
Styrer/enhetsleder Turid Leirvik
Bjerkvik barnehage, Lill-Tove Jansson  977 90 746

Emmenes barnehage 76 91 29 20
Styrer/enhetsleder Sissel Helene Nordgård    76 91 29 21

Flåklypa barnehage 76 91 29 30
Styrer/enhetsleder Cecilie Lindgren Brandsæggen 76 91 29 30

Måseveien barnehage 76 91 27 95
Styrer/enhetsleder Oddrun Andreassen 76 91 27 95

Rallar’n barnehage 76 91 29 50
Enhetsleder Ragnhild Opdahl    76 91 29 50

Skarpen barnehage 76 91 27 50
Styrer/enhetsleder Rut Guri Langseth Nilsen 76 91 27 56

Skistua barnehage 76 91 27 40
Styrer/enhetsleder John Arne Haugen 76 91 27 41

Skjomen skole og barnehage 76 91 28 00
Rektor/enhetsleder Kari Wilgohs-Knudsen 76 91 28 02
-  Barnehage og SFO-base  76 91 28 06

Spesialpedagogisk team 
Enhetsleder Tonje Trældal   76 91 25 45

Kultur

Enhetsleder Randi Melgaard 

–Narvik bibliotek

–Narvik kulturskole 

  • Musikkopplæring og danseopplæring, distriktsmusikernes tjenester

–Allmenn kultur

  • Ungdomsklubber, Verdensteatret, ungdomsrådet, Aktivitetssenter for eldre, folkehelsekoordinator

Hjemmetjenester    


Bjerkvik Omsorgsdistrikt 76 91 31 30 
Enhetsleder Jon Ivar Sandnes 76 91 31 32

Hjemmesykepleie

Hovednummer, resepsjon Sykehusveien 3a    76 91 20 50
Enhetsleder Sanel Gabela    76 91 34 28
•    Sone Ankenes    76 91 20 54
•    Frydenlund sone I    76 91 20 60
•    Frydenlund sone II    76 91 20 62
•    Frydenlund sone III    76 91 20 65
•    Sone Oscarsborg    76 91 20 57
•    Narvik REO    76 91 20 80
 

Funksjonshemmede og  avlastning barn og unge

Enhetsleder Gunn Binde Andersen    76 91 30 89
-  Koordinator for fritid med bistand/BPA    76 91 32 77
-  Skistua avlastningsbolig for barn og unge    76 91 31 90 / 975 27 779
-  Villaveien  avlastningsbolig for barn og unge    941 69 970
-  Villa Solborg 76 91 24 78 / 957 75 991

UH-tjeneste    

UH-tjenesten 930 81 689
Enhetsleder Jørn Fridfeldt 930 81 689
 

Omsorgsinstitusjoner    

Ankenes bo- og servicesenter 76 91 29 60
Enhetsleder Elise Hindahl    76 91 29 62

Bjerkvik Omsorgsdistrikt 76 91 31 30
Enhetsleder Jon Ivar Sandnes    76 91 31 32 / 469 21 876
- Ellas Minne bo- og servicesenter    76 91 31 30
- Hjemmetjenesten i Bjerkvik    76 91 31 35

Furumoen sykehjem 76 91 33 00
Enhetsleder Åse Berit Vrenne   76 91 33 03

Oscarsborg bo- og servicesenter 76 91 30 70
Enhetsleder Cecilie Woll Johansen 76 91 30 86
- Villa Solborg 76 91 24 78 / 957 75 991

Felleskjøkkenet
Fung. enhetsleder Thomas Larsen    
76 91 34 00

Sosial og flyktning    
NAV Narvik 55 55 33 33
Enhetsleder Kolbjørn Karlsen    900 60 042

Helsetjenester og miljø    

Barn, unge  og familie
Enhetsleder (kommer ny) 76 91 34 23
Forkontor/Heidi Fjelde 76 91 30 08
Fagavdelinger:    
- Helsesøstertjenesten 76 91 32 00
- Barnevernet 76 91 34 16
- Ressursteamet 76 91 20 00 / 910 06 846

Rus og psykisk helse 76 91 32 70
Enhetsleder Mette Nygård (frem til 27.07.2018)  76 91 32 76

Helsetjenester 76 91 29 90
Enhetsleder Kari Plener 

Areal- og samfunnsutvikling    

Areal- og samfunnsutvikling 76 91 35 00
Enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø    76 91 35 19
Fagavdelinger:    
- Kart og oppmåling -fagleder Steinar Langnes    76 91 35 24
- Plan og byggesak -fagleder Anne Elisabeth Evensen    76 91 35 14

Veg og park    

Veg og park 76 91 35 50
Enhetsleder Trond Solberg    76 91 35 54

Eiendom    

Renhold
Enhetsleder Trond Solberg    76 91 35 54

Byggforvaltningen 76 91 39 00
Enhetsleder Tommy Eide    76 91 39 13 / 976 95 999
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS