Om Narvik og kommunen

Narvik kommune -Nytenkende, raus og stolt!

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Nærmeste regionale flyplass er Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Når den nye Hålogalandsbrua stå ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum. Narvik er selve hovedpulsåren for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden.

Byen vår har hatt en rivende utvikling de seneste årene med nytt hotell, nytt bygg for bibliotek, turistinformasjon og museum og et nyrestaurert rådhus. Narvik er en hovedpulsåre for logistikk, forsyning av handelsvarer og gods mellom Nord-Norge og resten av verden, og i tillegg opp mot 20 millioner tonn svensk jernmalm som årlig skipes ut over Narviks isfrie havn.

 Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

Narvik er også vakker, vill og lett tilgjengelig
Narvik er bykommunen med et vidt spekter av friluftsmuligheter som få kommuner kan vise maken til. Friluftstilbudet spenner fra båt, kajakk- og kanopadling på fjordene til vandring i strandsonen, på stier langs lakseelver, eller toppturer til et utall av topper over 1000 moh. Her har du 100-talls stier og turmål å velge mellom. I høyfjellet har Narvik og Omegn Turistforening, NOT, ca. 400 km merkete ruter til 10 hytter og buer hvor du kan vandre i ukevis nesten uten å treffe andre mennesker.

I tillegg kan du vandre på den legendariske Rallarveien fra Riksgrensen til Rombaksbotn. For de som ønsker større utfordringer finnes flere klatrefelter, muligheter for fjellklatring, brevandring og terrengsykling. Ti på Topp omfatter 15 toppturer av ulike vanskelighetsgrader, og de populære mandagsturene til NOT bringer både erfarne og uerfarne turgåere til spennende turmål i kommunen. Trenger du mer inspirasjon? www.turinarvik.no

Kommunen er i utstrekning 2023 m2 og ligger lengst nord i Nordland. I sør og øst grenser Narvik mot Sverige, i vest mot Ballangen og Evenes og i nord mot kommunene Skånland, Gratangen og Bardu i Troms fylke.

Om navnet Narvik
Kommunenavnet har sitt opphav i det gamle gårdsnavnet Narvik. Narvik var i 1890 navnet på en gård. “Nardvik” / ”Norvik”. Navnet er muligens utledet fra det gammelnorske “nor” – smalt sund.

Om kommunevåpenet
Narviks kommunevåpen er et opprett anker i gull på rød bunn. Det er offisielt godkjent
ved Kongelig resolusjon 1. juni 1951. Ankeret symboliserer at Narvik er en betydelig havneby.

Om byens historie
Byen vokste opp omkring havna for utskipning av jernmalmen fra Kiruna i Sverige da et britisk-svensk selskap i 1883 begynte å bygge Ofotbanen. Dette selskapet gikk etter få år konkurs, og det var et norsk-svensk samarbeid som i hovedsak bygget og fullførte jernbanen fra gruvene i Kiruna til den isfrie havna i Narvik. Malmeksporten startet i 1903, og byens hovednæring var i lang tid transport, lagring og transittutskipning av jernmalm fra Luossavaara-Kiirunavaara (LKABs) gruver i Kiruna.

Den isfrie havna og malmtransporten gjorde Narvik til et viktig strategisk mål både på tysk og alliert side ved utbruddet av 2. verdenskrig. Panserskipene Eidsvoll og Norge ble senket utenfor Narvik da tyske jagere gikk til angrep 9. april 1940 og flere hundre norske soldater mistet livet. De påfølgende dagene ble mange tyske jagerskip senket. Allierte styrker ledet av general Carl Gustav Fleischer kjempet våren 1940 harde kamper i Narvik og de omkringliggende fjellene - og gjenerobret byen den 28. mai 1940. Tross den allierte framgangen ved Narvik kapitulerte de norske styrkene i Norge kort tid etter.
Krigshendelsene under 2. verdenskrig i Narvik og regionen formidles i dag av forsknings-, dokumentasjons- og formidlingsinstitusjon Narviksenteret og Narvik krigsmuseum

Om samferdsel
Narvik har gode kommunikasjoner. Jernmalmtransporten på Ofotbanen er i dag i kraftig vekst, og med bakgrunn i det store utskipningsvolumet av jernmalm arbeides det med at dobbeltspor på Ofotbanen skal prioriteres i Nasjonal transportplan kommende periode 2017-2018.

E 6 går gjennom kommunen. I 2018 skal den nye Hålogalandsbrua over Rombaken stå ferdig. E 10 til Sverige tar av fra E 6 ved Nygård i Rombaken og følger Ofotbanen på svensk side. Bjerkvik er et knutepunkt for E 6 nordover og E 10 vestover til Harstad/Narvik lufthavn Evenes og videre mot Harstad, Vesterålen og Lofoten.  

Om næringslivet i dag

LKABs havn i Narvik har i dag kapasitet for utskiping av 20 millioner tonn malm per år.
Med Narvik havns strategiske beliggenhet og gode infrastruktur ligger forholdene også til rette for alle typer containerbasert last. Godstogrutene Arctic Rail Express og North Rail Express er viktige godstogruter fra Oslo til Narvik via Sverige. Ofotbanen er også viktig for byens og regionens reiseliv. 

Kommunen vår har et allsidig næringsliv, særlig innenfor de tjenesteytende næringer, men også med noe industri. Det satses på å videreutvikle Narviks posisjon som teknologi- og kommunikasjonssenter i Nord-Norge. 

Narvik har flere kraftverk med samlet årsproduksjon ca. 1697 GWh hvorav 3/4 i Skjoma.
I kommunen drives også jordbruk med vekt på melkeproduksjon og potet- og grønnsakdyrking; Narvik har størst potetareal av kommunene i Nord-Norge.

I Narvik utkommer dagsavisen Fremover.

Om kulturlivet
I Narvikfjellet er det mulig å stå på ski fra over 1000 moh. til nesten havnivå. Anlegget er kåret til Norges og Skandinavias beste off piste. I Narvikfjellet går gondolbanen opp til Fagernesfjellet rett ovenfor byens sentrum. I tillegg til anlegget i Narvikfjellet bidrar Ankenes Alpinanlegg også til et flott alpintilbud.
Narvik har enestående, flotte turmuligheter og tilretteleggingen for friluftslivet er godt ivaretatt av blant annet Narvik og omegn Turistforening, Narvik og Omegn Jeger og fiskerforbund og Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Hver vinter i mars arrangeres Vinterfestuka som er en av festivalene i Nord-Norge som har størst deltakelse og engasjement. Bak Vinterfestuka i Narvik står en ideell stiftelse som arbeider med kultur og arrangementer gjennom hele året.

Narvik kulturhus er arena for et variert programtilbud innenfor teater- dans, musikk- og billedkunst. Kinoen som drives av Aurora kino IKS tilbyr film i 2 saler. Narvik kulturskole feiret i november 2013 sitt 60-års jubileum og er landets eldste kulturskole. Lag og foreninger innenfor hele spekteret av kultur, idrett og friluftsliv gir et bredt og godt aktivitetstilbud. Frivillige organisasjoner er viktige bidragsytere også hva gjelder sosialt nettverk, aktivitet og trivsel i hverdagen for barn, unge og eldre i byen vår. Narvik frivillighetssentral er en samarbeidspart. Narvik er vertskommune for Musikk i Nordland. Museum Nord Narvik (Ofoten Museum)formidler jernbanens, malmtransportens og byens historie.

Narvik har flere kirker, blant annet Narvik kirke (bygd i 1925 i naturstein), Fredskapellet i Narvik som ble reist 1957 på det stedet hvor det stod et kapell som ble ødelagt under krigshandlingene 1940 og med altertavle av Axel Revold, også Bjerkvik kirke (bygd i 1955) har altertavle malt av Axel Revold. 

Sjømannskirken i Narvik drives som kultur- og velferdssenter av Stiftelsen Sjømannskirken Internasjonalt Kultur og velferdssenter.
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS