Innsyn i sak- og arkivsystem, ansattregister, søk etter personer


For å ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper i Narvik kommune tilrettelegger vi forskjellige verktøy som gir innsyn i informasjon hentet fra kommunens fagsystemer.

For deg som bruker innebærer dette at du kan følge med og få oppdatert informasjon om følgende:

Enheter og ansatte
Her finner du en oversikt over enheter/avdelinger og ansatte i hver enhet og avdeling. Innholdet publiseres direkte fra ansattregisteret i arkiv- og saksbehandlingssystemet WebSak.

Postlister
All post registreres med tittel og detaljer (hvis dokumentet ikke er unntatt offentlighet). Postlistene legges ut med en 3 dagers forsinkelse. Etter 3 måneder tas dokumentet ut av postlistene.
Man kan be om innsyn i saker ved å sende en henvendelse til postmottak@narvik.kommune.no. Innsynssaken vil bli behandlet så snart som mulig. 

Søk i arkivsaker
Her kan du lete etter informasjon i kommunens sak og arkivsystem. Mange forskjellige begreper å søke ut fra gjør dette til et svært anvendelig verktøy.

Søk etter journalposter
Her kan du søk direkte etter et spesielt dokument.
Når dokumentet er funnet kan du gå direkte til arkivsaken og se på relaterte dokumenter.

Ansattregister
Søk etter ansatte og frikjøpte politikere. Du kan søke på fornavn, etternavn og eller tittel Trykk detaljer for å få fram mer informasjon om den ansatte.

Sist endret 05.01.2017
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS