Publisert 05.02.2018

God oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen er en forutsetning for å kartlegge folkehelseutfordringene, og et nødvendig grunnlag for å identifisere, planlegge og gjennomføre målrettede tiltak.

 

Publisert 10.01.2018

 I Narvik kommunes planstrategi som ble vedtatt i Narvik bystyre 27.09.12 er det bestemt at Plan for helse og omsorg 2013-2020 skal være en temaplan til Kommuneplanen.

 

 
Publisert 09.01.2018
Kulturskolekoret Narvik 1

Kulturskolen starter kor for unge i alderen 11 til 15 år! Vi ønsker å tilby et morsomt kor der en får utvikle sangteknikk og musikalitet samt opptre i mange ulike sammenhenger.

Publisert 19.12.2017

Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger og Narvik kommune går aktivt inn for å få flere til å målet nivået i sine hjem.

Publisert 05.12.2017

Vinterberedskapen for Veg og park starter i oktober og varer til slutten av april.

Publisert 01.12.2017

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der er det lettere å ta seg frem uten for mye energibruk, og her ligger som regel de trafikkerte veiene. Statistikken viser også en tendens til at det er flere påkjørsler når det er kaldt.  

Vakttelefon vilt Narvik er: 952 26 767 

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Publisert 30.11.2017

Narvik kommune med stolthet informere om at hovedtrappa til idrettens hus er ferdig rehabilitert og åpen for normal ferdsel. Det er etablert et midlertidig rekkverk i påvente av nytt rekkverk som er under produksjon.

Publisert 10.11.2017

Nordland landbruksselskap ønsker forslag til kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk.

Publisert 01.11.2017

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2018-2021 Narvik kommune

Publisert 28.09.2017

Du vil nå motta sykemeldingen din digitalt. Etter du har vært hos legen får du en SMS eller e-post fra NAV. Meldingen inneholder en lenke til nav.no «Ditt sykefravær». Der finner du sykmeldingen din, pluss nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Publisert 07.09.2017

Arrangør er UiT – Norges arktiske universitet i Narvik, Narvik videregående og Narvik kommune. Konferansen arrangeres med finansiering fra Nordland Fylkeskommune og Sparebank 1 Nord Norge.

Publisert 05.09.2017

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn I i områdereguleringsplan for Fagernesfjellet, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21. april 2016, plan-id 2012-015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 16/5783 hos Narvik Vann KF, ut til offentlig ettersyn.

Publisert 05.09.2017

I forbindelse med renovering av svømmehallen, vil også hovedtrapp inn til bygget renoveres. Arbeider med trapp vil pågå i en tidsbegrenset periode frem til 31.10.2017. Det er etablert en midlertidig utvendig trapp inn til bygget, og anleggsarbeider vil i utgangspunktet ikke hindre normal bruk av idrettshallen og garderober.

Publisert 01.09.2017

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1, 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Vassvikbukta, gnr/bnr 39/1897 m.fl, i Narvik kommune.

Publisert 24.08.2017

Narvik kulturskole oppretter tilbud om gitarundervisning på lik linje med de andre instrumentaltilbudene til barn og unge.

Publisert 31.07.2017

Det nye skoleåret starter snart opp. Første skoledag er mandag 21. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

Oppstart for alle kommunale skoler/klassetrinn finner du her:

 

Publisert 28.07.2017

Framnes ungdomsskole og Parken ungdomsskole er nå sammenslått til NARVIK UNGDOMSSKOLE. Leder for den nye ungdomsskolen er Åshild Amundsen.

Publisert 28.06.2017

Viser til tidligere informasjon angående situasjonen med inneklima ved Gulskolen (Villaveien), Frydenlund skole

Publisert 19.06.2017

Narvik kommune ved helsemyndigheten har mottatt søknad om tillatelse av nattarbeid gjennom Narvik sentrum i uke 26. Søknaden er innsendt av Veidekke Industri AS og gjelder asfaltfresing og asfaltering av E6.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS