Nå er det gratis trådløst internett i Narvik sentrum!

Torsdag den 9.11.2017 er en gledens dag for Narvik kommune med gratis trådløst nett i Narvik sentrum.
Gratis trådløst nett er en viktig del av den digitale infrastrukturen i Narvik sentrum og vil være et kjærkomment tilbud til både innbyggere, besøkende og turister.

Narvik kommune v/ IT Drift og Utvikling har nå gjennomført et prosjekt for distribusjon av trådløsnett i Narvik sentrum. Siste del av prosjektet ble gjennomført i dag der antenner montert på rådhuset, ble koblet opp til kommunens datasystemer.

Ofoten Brann var behjelpelig med stigebil for montering på vegg. WiFI nettet vil ha god dekning gjennom to 360 graders antenner montert på rådhusets hjørner mot Kongens gate og innebærer at alle som ferdes i sentrum vil kunne benytte dette uten kostnad og er selvbetjent.

Kommunen distribuerer et gjestenett – «gjest.kommune@NARKOM» der man får tilgangskode tilsendt på
SMS etter å ha registrert sitt mobiltelefonnummer. Denne tilgangen vil vare i 3 timer.

Intensjonen er å skape et mer levende sentrum og tilby denne tjenesten der «folk ferdes». Narvik kommune
håper med dette å gi et bidrag til intensjonen om «Smart City» der flere tjenester etter hvert vil ha behov for
god og stabil nettverkstilgang.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS