Publisert 16.08.2018

23. – 24. august 2018 i auditoriet på Narvik biblioteket, det 4.hjørnet. Gratis deltakelse!

Publisert 16.08.2018
skole og ungdom 1

Første skoledag er mandag 20. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

 

Publisert 01.08.2018

Det er kunngjort konkurranser om byggherreombudstjenester (BHO) i forbindelse med bygging av ny brannstasjon i Narvik, for henholdsvis BHO Bygg med koordineringsansvar, BHO Elektro og BHO VVS.
Konkurransene er frivillig kunngjort på Doffin med referansene: BHO Bygg: 2018-317270, BHO Elektro: 2018-835533 og BHO VVS: 2018-280644

 

 

Publisert 26.07.2018
lyd_foto02

Det er tid for å søke plass i kulturskolen! 
Velkommen som søker.

 

Publisert 16.07.2018

Det er kunngjort konkurranse om totalentreprise for riving av Parken ungdomsskole. 

Tilbudsfristen er 3. september 2018.

Konkurransen er kunngjort på Doffin med referanse: 2018-652442.

Anskaffelsen håndteres av Innkjøpsavdelingen i Narvik kommune.
Spørsmål kan sendes innkjop@narvik.kommune.no

Publisert 13.07.2018
Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Narvik kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.narvik.kommune.no

Se erklæringen her: 

 

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

 

 

Publisert 29.06.2018

Kartverket har den 22.6.2018 fattet vedtak om skrivemåten Fagernestunnelen som norsk navn og Čoalmmitunealla som nordsamisk navn.

Publisert 29.06.2018
til avgiftsfri parkeringsplass for MC/moped 1

De nye avgiftsfrie plassene for MC/moped er etablert foran Torvhallen og er godt skiltet. Disse plassene kommer i tillegg til de avgiftsfrie plassene i Brannbakken (Teknisk rådhus).

MC/moped har kun avgiftsfri parkering når de står på oppmerkede plasser skiltet for MC/moped

Parkerer de på biloppstillingsplasser må de betale avgift.

 

Publisert 29.06.2018

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag gir med dette i samsvar med § 12-8 og § 12-11 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:Detaljregulering av Naustveien, sak 18/1178.
 

Publisert 29.06.2018

Detaljreguleringsplan for Teknologibyen ble vedtatt i Narvik bystyre, 21.06.2018 i sak 063/18.

Publisert 21.06.2018
planbeskrivelse

Komité for plan og næring vedtok 7.juni 2018 i sak 011/18 følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i åtte -8- ukerfra utlysningsdato.

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-603457 i Doffin Driftsavtale for Narvik stadion

Drifts- og vedlikeholdsavtale for Narvik stadion er kunngjort på Doffin, med referanse 2018-603457. Kontrakt vil inngås etter Lov om offentlige anskaffelser og konsesjonskontraktforskriften.

 

 

 

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-357205 i Doffin Arkitekttjenester - Programmeringsfase Ny Barneskole

Arkitekttjenester for utarbeidelse av romprogram for ny barneskole på Narvikhalvøya samt ev. oppgaver knyttet til spesifikasjon av plan- og designkonkurranse. Konkurransen er lagt ut på Doffin.no som frivillig kunngjøring med referanse 2018-357205. 

 

 

Publisert 15.06.2018
Aktivitetssenteret for eldre

Torsdag den 21. juni kl.18:00 på Kroa aktivitetsenteret for eldre, Alleen 6. 
Inngang kr. 50,- med kaffe og vaffler, god stemning med sang og musikk. Den Kulturelle Spaserstokken. Velkommen.

Publisert 31.05.2018

Vedtatt reguleringsplan Detaljreguleringsplan for Kirkegate 48-52 ble vedtatt av Narvik bystyre 24.05.2018, sak nr. 046/18.

Publisert 24.04.2018
Parkering 1
 

Narvik kommune ser behov for å informere om regler angående varelevering innenfor parkeringssonen i sentrum

Narvik kommune er opptatt av å legge til rette for næringslivet som driver med varelevering, men som kommune har vi også andre hensyn å ta som fotgjengere, lovverk og ikke minst Handicapplasser m.m.

Se vedlagte oversiktskart med strekninger i sentrum hvor det er tillatt å gjennomføre varelevering
Disse er merket med grønt. (PDF, 436 kB)

Publisert 24.04.2018

Willem Mathlener fiolin, Ole Kristoffersen klarinett og Christoffer Straume på gitar står for quizen Heartbeat på aktivitetsenteret for eldre, Alleen 6. Inngang kr. 50,- med kaffe, vaffel og god stemning. Støttes av Den Kulturelle Spaserstokken.

Publisert 06.04.2018

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Publisert 04.04.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Narvik kommune, Narvik Vann KF og Narvikfjellet AS om utbygging av Fagernesfjellet, Byggetrinn I, jfr bystyrets vedtak den 01.02.18, sak 002/18 og 003/18.

Last ned avtalen utbyggingsavtale for Fagernesfjellet Byggetrinn 1. (PDF, 4 MB) 

eller les mer på narvikvann.no

 

Publisert 22.03.2018

Detaljreguleringsplan for Tore Hunds gate 34 ble vedtatt i Narvik bystyre, 01.03.2018 i sak 014/18.

Publisert 22.03.2018

Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige og sammensatte helsetjenester.

Publisert 16.03.2018

Lag, foreninger og andre kan søke om leie av innendørs anlegg til trening, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter. 
Søknadsfrist for kommende sesong er 14. mai 2018.

Publisert 13.03.2018

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for Narvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 20. april 2018.


Her kan du lese mer og laste ned alle dokumentene i saken 

Publisert 22.02.2018

Komité for plan og næring vedtok 15.02.2018, sak 003/18 følgende:

Publisert 22.02.2018

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Publisert 06.02.2018

Bystyret vedtok 21. desember 2017 Forskrift om gebyr for saksbehandling og tilsyn av mindre avløpsanlegg, Narvik kommune, Nordland med ikrafttredelse 1. januar 2018. 

Publisert 02.02.2018

Narvik kommune sendte nylig ut 10 000 digitale brev til kommunens innbyggere angående eiendomsskatt. Har du fått registrert din egen digitale postkasse?

Publisert 31.01.2018

Trenger du barnehageplass fra høsten 2018, eller ønsker du å bytte barnehage? Narvik kommune har ett hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Publisert 31.01.2018

Frist for søknad om plass i de kommunale grunnskoles skolefritidsordning for skoleåret høst-18/vår-19 er 1. mars  2018. Søknad om plass i SFO må  sendes digitalt. Her finner du mer informasjon om SFO og søknadsskjema 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS