Publisert 17.06.2016
Aktivitetskaka

Enhet HR i Narvik kommune og folkehelsekoordinatoren melder at nå er det klart for ansatte og innbyggere i Bjerkvik å bli med og ta de 10 i Bjerkvik, se vedlagt trimkart/informasjonsbrosjyre.  

Postene er utplassert og kan tas i bruk, bli med og ta de 10!

Se informasjon om Ta de 10 i Bjerkvik (PDF, 196 kB)

 

Publisert 20.05.2016
HelseKontoen

 

Helsekontoen er en del av Nordland fylkeskommunes samlede folkehelsearbeid. Nordland fylkeskommune håper at den informasjonen du får gjennom Helsekontoen om sammenhengen mellom livsstil og helse, vil hjelpe deg til å gjøre gode valg for deg selv og dine medmennesker.

Publisert 20.05.2016
Nordlan Fylkeskommune Logo

Nordland fylkeskommune fordeler årlig tilskudd til folkehelsetiltak. Midlene skal stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Frivillige lag og foreninger, interkommunale friluftsråd samt andre interkommunale virksomheter kan søke.

Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.

Søknadsfrist er 1. februar.

Se informasjon om tilskuddsordningen på Nordland fylkeskommunes nettside.

Publisert 23.06.2014
Folkehelseprofil 2014.jpgLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Loven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
Folkehelseloven utgjør sammen med helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseloven løfter frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør”, bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS