Bunnfradrag i eiendomsskatten

måling_i_forbindelse_med_taksering_av_eiendommer.jpg - Klikk for stort bilde

Regler for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten i Narvik kommune er vedtatt av Narvik bystyre 24. september 2009.

Alle boligbygg, fritidsboliger og eierseksjoner til denne bruk tildeles ett bunnfradrag.

Boligbygg som inneholder mer enn en boenhet kan tilordnes flere bunnfradrag. Eier må da melde forholdet inn til eiendomsskattekontoret på fastsatt skjema - Se skjema for fastsetting av bunnfradrag (PDF, 158 kB).

Reglene inneholder bestemmelser om hvilke boligbygg/boliger som har rett til bunnfradrag,samt avgrensing av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer bunnfradrag.
Inneholder også bestemmelser om arealberegningsmetode, i hvilke tilfeller det kan tilordnes flere bunnfradrag og om klageadgangen.


Vedlagt kan du finne mer informasjon om reglene for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten, samt skjema for fastsetting av bunnfradrag - Se regler for tilordning av bunnfradrag i eiendomsskattetaksten (PDF, 29 kB).

Sist endret 25.06.2014
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS