Smitteutbrudd av E. coli i en lokal barnehage

Narvik kommune ved helsemyndigheten ønsker å informere om funn og smitteutbrudd av E. coli/EHEC-bakterie i en lokal barnehage.

Det er smitteutbrudd på en småbarnsavdeling, hvor  3 barn og 1 ansatt er bekreftet smittet. Lokal helsemyndighet v/kommuneoverlege og miljørettet helsevern har valgt å midlertidig stenge den berørte avdelingen fra og med 20.09.2017. På avdelingen gjennomføres det grundig hovedrengjøring og alle barna og ansatte er pålagt å avlegge negativ prøve for EHEC før de kan komme tilbake til barnehagen. Av hensyn til daglig samvær og risiko for smittespredning er barna og ansatte  på naboavdelingen også pålagt å avlegge en prøve for analyse. Ingen barn eller ansatte på denne avdelingen har per idag symptomer på smitte. Naboavdelingen stenges derfor ikke. Dersom det påvises smittespredning til denne avdelingen, vil nødvendige tiltak bli iverksatt.

Lokal helsemyndighet er i tett dialog med både Mattilsynet, Folkehelseinstituttet (FHI) og den berørte barnehagen. Barnehagen har varslet alle foresatte om smitteutbruddet. Mattilsynet skal bistå med intervju og kartlegging  for sporing av mulig smittekilde.

Tarmbakterier er vanligvis ufarlige, men noen e.coli-varianter kan gi alvorlig sykdom, og spesielt barn og eldre er følsomme overfor smitten. E.coli/EHEC tarminfeksjon gir symptomer som magesmerter og alvorlig/blodig diaré. Bakterien smitter gjennom kontaktsmitte, som betyr at god håndhygiene er svært viktig i forbindelse med et slikt utbrudd. Antibiotikabehandling anbefales ikke ved denne typen bakterie. Sykdomsbildet hos de 4 bekreftede smittede personene viser imidlertid ingen alvorlige symptomer og ingen av de smittede personer er innlagt på sykehus.

Nærmiljøet og innbyggerne generelt trenger ikke å ta spesielle forholdsregler i forbindelse med smitten.

Smitteutbruddet er i Grønnlia barnehage og de berørte har samtykket i at barnehagens navn kan offentliggjøres

Ved spørsmål knyttet utbruddet, kontakt lokal helsemyndighet v/kommuneoverlegen eller miljørettet helsevern på telefonnummer 76 91 30 03 / 76 91 23 03

Med vennlig hilsen

Narvik kommune, Sverre Håkon Evju, Kommuneoverlege

Kontaktperson: Sverre Håkon Evju / Sidse Linnæs Telefon: 76 91 23 03

Henvisning:  Informasjon gis løpende på kommunens nettside  

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS