Narvik Rådhus

Etter nærmere 24 måneder med rehabilitering og modernisering overtok Narvik kommune den 10. juli Narvik Rådhus fra entreprenøren Consto.

Narvik Rådhus vil i fremtiden huse en rekke av de kommunale funksjonene som tidligere har vært lokalisert forskjellige steder i byen. Når bygget er fullt operativt vil nærmere 190 mennesker ha sin arbeidsplass i det moderniserte rådhuset.

Når Narvik kommune nå overtar rådhuset vil arbeidene med å klargjøre for innflytting sluttføres, og i tråd med planene gjøres det nå enkelte tiltak i egenregi. Blant annet skal fasadene på kino-bygget settes i stand og bunnledningen skal gjennom rørfornying. 
Utomhusarbeidene med blant annet Stein Rokkans plass og Kommuneveien sluttføres de kommende dagene og ukene.
Klargjøring av et bygg på denne størrelsen, dvs. nærmere 7000 kvm, vil ta noe tid. Det skal monteres alt av nødvendig teknisk brukerutstyr i hele bygget. I tillegg skal møbler, kunst og bilder på plass. Det vil således kontinuerlig pågå arbeider fram mot den offisielle åpningen.

Narvik kommune er veldig fornøyd med gjennomføringen av rehabiliterings- og moderniserings-prosjektet, som har vært styrt av kommunens eget eiendomsselskap - Narvikgården. Prosjektet leveres innenfor den vedtatte økonomiske rammen, og i tråd med de forutsetninger som lå til grunn for prosjektet. Også tidsmessig var prosjektet i tråd med vedtatte planer frem til det oppsto brann i slutten av mars, samme dag som planlagt overtakelse.

Rådhuset vil være åpent for publikum fra 10. august.  Denne dagen vil det være offisiell åpning både av Rådhuset og Stein Rokkans plass. Program for dagen blir offentliggjort senere. 

Med vennlig hilsen
Narvik kommune

Wenche Folberg
Rådmann

For mer informasjon: 
Kontaktperson: Wenche Folberg Tlf: 959 85 438    Bjørnar Evenrud Tlf: 992 31 254

Henvisning:
Informasjon gis løpende på kommunens nettside  www.narvik.kommune.no
Tilbake til Alle pressemeldinger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS