Narvik kommune anmoder Statens vegvesen om strakstiltak for å redusere svevestøvet i Narvik sentrum

Pressemelding sendt til Fremover 11.1 november 2016:

 

Narvik kommune har siden februar 2016 målt nivå av svevestøv i sentrum. Resultatene så langt har vist 28 overskridelser.

Kommunen jobber nå med strakstiltak for å redusere mengde svevestøv slik at vi unngår flere overskridelser: Kommunen har satt inn tiltak på kommunale veier i sentrum - både i forhold til redusert fartsgrense og større innslag av kosting og oppsug av støv om natten. Kommunen har også gått til anskaffelse av egnet kjøretøy for effektivt oppsug av støv. 

Vi har i dag anmodet Statens vegvesen om strakstiltak for E6. Gjeldende fartsgrense for E6 er i dag 50 km. Kommunen ber Statens vegvesen redusere fartsgrensen - gjerne med skilt som kan justeres digitalt gjennom døgnet. Kommunen ber også Statens vegvesen å vurdere  ytterligere tiltak, som f.eks. etablering av fartsdumper på de mest utsatte strekningene. Vi ber om at dette iverksettes umiddelbart. 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Rune Edvardsen

Ordfører


For mer informasjon:

Kontaktperson: Ordfører Rune Edvardsen, tlf. 908 92 666

Se https://www.narvik.kommune.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/

......................................................

 Se alle pressemeldinger

Sist endret 14.12.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS