Pressemeldinger

Pressekontakt i Narvik kommune

Pressekontakt ivaretas av Enhetsleder Samfunnskontakt og service
Iris Bartholsen, tlf. 76 91 20 41 / 901 61 635
E-post: iris.bartholsen@narvik.kommune.no

Åpningen av svømmetilbudet i Idrettens Hus var planlagt til skolestart.

Narvik kommune sier velkommen til sin nyansatte KF Chatbot!

Torsdag den 9.11.2017 er en gledens dag for Narvik kommune med gratis trådløst nett i Narvik sentrum.
Gratis trådløst nett er en viktig del av den digitale infrastrukturen i Narvik sentrum og vil være et kjærkomment tilbud til både innbyggere, besøkende og turister.

I forbindelse med grøftearbeid i området Narvik ungdomskole (Øvreveien) måtte stein sprenges bort. Sprengingen resulterte i et uhell med mindre skade på ballbinge, modulbygg og kabelbrudd.

Etter nærmere 24 måneder med rehabilitering og modernisering overtok Narvik kommune den 10. juli Narvik Rådhus fra entreprenøren Consto.

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt.  Til sammen 15 byer fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge er med.

DSC_0012

Pressemelding fra Tilflytterprosjektet i Narvik kommune 23. juni 2017

Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og Narvik kommune vil legge forholdene til rette for økt tilflytting. 

Nordland fylkeskommune har valgt Narvik kommune som en av ni pilotkommuner i et eget tilflytterprogram. Den nærmeste tiden skal prosjektgruppen samle inn info om aktører i Narvik som har tilbud rettet mot tilflyttere. Gruppen for tilflytterprosjektet er bredt satt sammen med representanter fra næringsliv og frivillighet, Narvik kommune, flyktningetjenesten Intro/Bosetting og NAV, Karrieresenter, videregående skole og voksenopplæringen.

Pressemelding sendt til Fremover 14.12. 2016:

Narvik kommune har mottatt vedtak fra Fylkesmannen datert 08.12.16 vedrørende Reguleringsplan - Malmporten Handelspark og Frydenlundforbindelsen.

I vedtaket opphever Fylkesmannen delvis vedtaket til Narvik kommune. Fylkesmannen skriver i sin begrunnelse "Fylkesmannen opphever Narvik kommunes vedtakelse av reguleringsplan for Malmporten og Frydenlundforbindelsen – hva gjelder Frydenlundforbindelsen - og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling. Det foreligger saksbehandlingsfeil ved at konsekvenser fra støy ikke er synliggjort, og at nødvendige avbøtende tiltak ikke er avklart."

Narvik kommune tar vedtaket til Fylkesmannen til etterretning. Kommunen vil nå gå i dialog med forslagsstiller og utbyggere av Malmporten handelspark for videre fremdrift og behandling av saken.

Narvik kommune har ingen flere kommentarer til saken inntil den er ferdig saksbehandlet.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Rune Edvardsen
ordfører

 

Kontaktperson: Tlf: 76 91 21 33 Rune Edvardsen  Tlf: 959 85 438 Wenche Folberg

 

I arkivsak 09/3659 Reguleringsplan for Malmporten handelspark og Frydenlundforbindelsen kan du se alle dokumentene i saken

Pressemelding sendt til Fremover 11.1 november 2016:

 

Narvik kommune har siden februar 2016 målt nivå av svevestøv i sentrum. Resultatene så langt har vist 28 overskridelser.

Kommunen jobber nå med strakstiltak for å redusere mengde svevestøv slik at vi unngår flere overskridelser: Kommunen har satt inn tiltak på kommunale veier i sentrum - både i forhold til redusert fartsgrense og større innslag av kosting og oppsug av støv om natten. Kommunen har også gått til anskaffelse av egnet kjøretøy for effektivt oppsug av støv. 

Vi har i dag anmodet Statens vegvesen om strakstiltak for E6. Gjeldende fartsgrense for E6 er i dag 50 km. Kommunen ber Statens vegvesen redusere fartsgrensen - gjerne med skilt som kan justeres digitalt gjennom døgnet. Kommunen ber også Statens vegvesen å vurdere  ytterligere tiltak, som f.eks. etablering av fartsdumper på de mest utsatte strekningene. Vi ber om at dette iverksettes umiddelbart. 

Med vennlig hilsen,

Narvik kommune

Rune Edvardsen

Ordfører


For mer informasjon:

Kontaktperson: Ordfører Rune Edvardsen, tlf. 908 92 666

Se https://www.narvik.kommune.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/

......................................................

 Se alle pressemeldinger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS