Publisert 12.10.2018
Politiske møter

Bystyrets møte er åpent for publikum. Narvik bystyres møte strømmes direkte og vil være tilgjengelig på YouTube:
Se Narvik bystyres møter på YouTube 

 

Publisert 11.10.2018
Bli bøssebærer 1

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

 

Publisert 25.09.2018

Narvik Kommune enhet Veg og park har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av offentlig kommunale veger og parker i Narvik kommune.

Publisert 25.09.2018
SMIL gruppe Narvik 1

Syns du det er vanskelig å takle hverdagen med psykisk helse, fysisk helse eller rusproblematikk hos noen som står deg nært?  

 

Publisert 17.09.2018

Mandag og tirsdag - 17. og 18. september vil det bli begrenset fremkommelighet på Håkvikdalveien.
I tidsrommet 08.30 til 16.00 begge dager skal asfaltentreprenør ferdigstille arbeidet som ble påbegynt ved Vassmoen (Storvannet) i august.

Publisert 07.09.2018

Narvik kommune er inne i en utredningsfase for å undersøke hva som bidrar til svevestøvproblemene i Narvik by. Resultatene vil gi grunnlag for hvilke tiltak som skal settes inn.

Vinteren 2016/2017 hadde Narvik for mange overstigelser av svevestøv i forhold til hva som er tillatt etter forurensningsforskriften. Dette utløste en plikt for kommunen til å få på plass en tiltaksutredning. Utredningen med tiltak skal være ferdig utarbeidet og politisk behandlet og forankret i Bystyret våren 2019. Frist til å sende utredningen til Miljødirektoratet er 1. mai 2019.

Parter som er potensielle forurensere er pliktig til å bidra i dette arbeidet. Dette følger Narvik kommune opp som følge av at kommunen er forurensningsmyndighet.

Publisert 07.09.2018

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon øst, PlanID 2017005 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 080/18. 

Publisert 29.08.2018
Aktivitetssenteret for eldre

 For mer informasjon og påmelding ta kontakt med Ruth Pedersen på telefon 913 03 155.

Opplæring i bruk av PC og opplæring på nettbrett.
for nybegynnere, repetisjon og for de som vil lære mer
 
 
 
 
Velkommen til Aktivitetssenteret for eldre i Alleen 6
Publisert 23.07.2018

Propellfabrikken -Ung drivkraft for Narvikregionen

Publisert 13.07.2018
Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Narvik kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.narvik.kommune.no

Se erklæringen her: 

 

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

 

 

Publisert 13.07.2018

Det er kunngjort konkurranse om totalentreprise for riving av Parken ungdomsskole. 

Tilbudsfristen er 3. september 2018.

Konkurransen er kunngjort på Doffin med referanse: 2018-652442.

Anskaffelsen håndteres av Innkjøpsavdelingen i Narvik kommune.
Spørsmål kan sendes innkjop@narvik.kommune.no

Publisert 29.06.2018

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag gir med dette i samsvar med § 12-8 og § 12-11 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:Detaljregulering av Naustveien, sak 18/1178.
 

Publisert 29.06.2018

Detaljreguleringsplan for Teknologibyen ble vedtatt i Narvik bystyre, 21.06.2018 i sak 063/18.

Publisert 21.06.2018
planbeskrivelse

Komité for plan og næring vedtok 7.juni 2018 i sak 011/18 følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i åtte -8- ukerfra utlysningsdato.

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-603457 i Doffin Driftsavtale for Narvik stadion

Drifts- og vedlikeholdsavtale for Narvik stadion er kunngjort på Doffin, med referanse 2018-603457. Kontrakt vil inngås etter Lov om offentlige anskaffelser og konsesjonskontraktforskriften.

 

 

 

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-357205 i Doffin Arkitekttjenester - Programmeringsfase Ny Barneskole

Arkitekttjenester for utarbeidelse av romprogram for ny barneskole på Narvikhalvøya samt ev. oppgaver knyttet til spesifikasjon av plan- og designkonkurranse. Konkurransen er lagt ut på Doffin.no som frivillig kunngjøring med referanse 2018-357205. 

 

 

Publisert 31.05.2018

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Publisert 25.05.2018

Narvik kommune sier velkommen til sin nyansatte KF Chatbot!

Publisert 22.05.2018

Narvik kommune inviterer næringslivet til åpent møte om kommunens innkjøpspolitikk. De ønsker innspill fra næringslivet til bystyrets behandling i juni.

Sted: Bystyresalen

Tidspunkt: Tirsdag 5. juni kl 10-12.

Frist for påmelding: Fredag 1. juni.

For mer informasjon og påmelding, se Innspill til kommunens innkjøpspolitikk

Publisert 24.04.2018
Parkering 1
 

Narvik kommune ser behov for å informere om regler angående varelevering innenfor parkeringssonen i sentrum

Narvik kommune er opptatt av å legge til rette for næringslivet som driver med varelevering, men som kommune har vi også andre hensyn å ta som fotgjengere, lovverk og ikke minst Handicapplasser m.m.

Se vedlagte oversiktskart med strekninger i sentrum hvor det er tillatt å gjennomføre varelevering
Disse er merket med grønt. (PDF, 436 kB)

Publisert 10.04.2018

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015. Gjennom byregionsprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

For mer informasjon se Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 - 2021 på Futurum.no

Publisert 09.04.2018

Fra tirsdag 10. til fredag 13. april, vil Nordkraft være nødt til å sende vann fra Nervatnet og ned Håkvikdalen. Dette betyr blant annet at isen på Silvann vil bli utrygg, og at det ikke må være ferdsel der.

Les mer informasjon se Nordkraft.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS