Publisert 20.08.2018

Torsdag den 23.8.2018 vil vegen stenges helt i tidsrommet 09.00 til 14.00 på grunn av utskifting av stikkrenne ved Vassmoen

Publisert 16.08.2018

23. – 24. august 2018 i auditoriet på Narvik biblioteket, det 4.hjørnet. Gratis deltakelse!

Publisert 16.08.2018
skole og ungdom 1

Første skoledag er mandag 20. august for samtlige kommunale grunnskoler og for Narvik voksenopplæring. Klokkeslett varierer litt fra skole til skole og for de ulike alderstrinnene.  Vel møtt til skolestart!

 

Publisert 26.07.2018
lyd_foto02

Det er tid for å søke plass i kulturskolen! 
Velkommen som søker.

 

Publisert 23.07.2018

Propellfabrikken -Ung drivkraft for Narvikregionen

Publisert 13.07.2018
Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Narvik kommune i forbindelse med innsamling av personopplysninger under domenet www.narvik.kommune.no

Se erklæringen her: 

 

Ved bruk av våre elektroniske løsninger ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

 

 

 

Publisert 13.07.2018

Det er kunngjort konkurranse om totalentreprise for riving av Parken ungdomsskole. 

Tilbudsfristen er 3. september 2018.

Konkurransen er kunngjort på Doffin med referanse: 2018-652442.

Anskaffelsen håndteres av Innkjøpsavdelingen i Narvik kommune.
Spørsmål kan sendes innkjop@narvik.kommune.no

Publisert 29.06.2018

Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag gir med dette i samsvar med § 12-8 og § 12-11 i plan- og bygningsloven, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:Detaljregulering av Naustveien, sak 18/1178.
 

Publisert 29.06.2018

Detaljreguleringsplan for Teknologibyen ble vedtatt i Narvik bystyre, 21.06.2018 i sak 063/18.

Publisert 26.06.2018
helsestasjon

 

Publisert 21.06.2018
planbeskrivelse

Komité for plan og næring vedtok 7.juni 2018 i sak 011/18 følgende:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. §§ 12-11, legges forslag til detaljregulering for Ny ungdomsskole Narvik, datert 09.04.2018, revidert 24.05.2018 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i åtte -8- ukerfra utlysningsdato.

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-603457 i Doffin Driftsavtale for Narvik stadion

Drifts- og vedlikeholdsavtale for Narvik stadion er kunngjort på Doffin, med referanse 2018-603457. Kontrakt vil inngås etter Lov om offentlige anskaffelser og konsesjonskontraktforskriften.

 

 

 

Publisert 18.06.2018

Viser til kunngjøring – 2018-357205 i Doffin Arkitekttjenester - Programmeringsfase Ny Barneskole

Arkitekttjenester for utarbeidelse av romprogram for ny barneskole på Narvikhalvøya samt ev. oppgaver knyttet til spesifikasjon av plan- og designkonkurranse. Konkurransen er lagt ut på Doffin.no som frivillig kunngjøring med referanse 2018-357205. 

 

 

Publisert 31.05.2018

Det som startet som et folkehelsetiltak for kommunalt ansatte er nå utvidet til også å gjelde for Narvik kommunes innbyggere.

Publisert 25.05.2018

Narvik kommune sier velkommen til sin nyansatte KF Chatbot!

Publisert 22.05.2018

Narvik kommune inviterer næringslivet til åpent møte om kommunens innkjøpspolitikk. De ønsker innspill fra næringslivet til bystyrets behandling i juni.

Sted: Bystyresalen

Tidspunkt: Tirsdag 5. juni kl 10-12.

Frist for påmelding: Fredag 1. juni.

For mer informasjon og påmelding, se Innspill til kommunens innkjøpspolitikk

Publisert 24.04.2018
Parkering 1
 

Narvik kommune ser behov for å informere om regler angående varelevering innenfor parkeringssonen i sentrum

Narvik kommune er opptatt av å legge til rette for næringslivet som driver med varelevering, men som kommune har vi også andre hensyn å ta som fotgjengere, lovverk og ikke minst Handicapplasser m.m.

Se vedlagte oversiktskart med strekninger i sentrum hvor det er tillatt å gjennomføre varelevering
Disse er merket med grønt. (PDF, 436 kB)

Publisert 10.04.2018

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015. Gjennom byregionsprogrammet fikk Ofoten Regionråd midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2018 - 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

For mer informasjon se Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018 - 2021 på Futurum.no

Publisert 09.04.2018

Fra tirsdag 10. til fredag 13. april, vil Nordkraft være nødt til å sende vann fra Nervatnet og ned Håkvikdalen. Dette betyr blant annet at isen på Silvann vil bli utrygg, og at det ikke må være ferdsel der.

Les mer informasjon se Nordkraft.no

Publisert 27.03.2018

Vi har dessverre tekniske problemer med hovednummer til helsestasjon
76 91 32 00.

Trenger du å kommer i kontakt med helsestasjon? Ring 76 91 32 08
 eller sentralbord 76 91 20 00 og spør om å bli satt over.

Vi jobber med saken, og vi håper alt vil være i orden igjen om kort tid.

Vi beklager dette!

Publisert 22.03.2018

Habilitering og rehabilitering er tjenester spesielt rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og behov for langvarige og sammensatte helsetjenester.

Publisert 13.03.2018

Bane NOR har lagt forslag til detaljregulering for Narvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Merknadsfristen er 20. april 2018.


Her kan du lese mer og laste ned alle dokumentene i saken 

Publisert 22.02.2018

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS