Publisert 22.02.2018

Gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse til alle avgangselever i Narvik videregående skole.

Publisert 12.02.2018

Et besøkshjem kan være et fint sted for et barn å oppleve avveksling, 
hjertevarme, tr
ygghet og forandring.

Publisert 02.02.2018
Ledige stillinger i Narvik kommune

 

Publisert 01.02.2018
>Digital postkasse 1

Har du fått registrert din egen digitale postkasse?

Publisert 29.01.2018

Hvert år fordeler Narvik kommune et årlig tilskudd fra konsesjonæren Nordkraft AS, øremerket tiltak som styrker fiske-, fritids- og rekreasjonsmulighetene innenfor kommunen og dens omkringliggende distrikter.

Fristen for å søke om Sildvikmidler er satt til  1. februar 2018.

Publisert 23.01.2018
6017171_3990731

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. 

Narvik kommune  tilbyr borgelig vigsel  til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Før dere bestiller vigsel hos oss må dere innhente prøvingsattest hos Skatteetaten.

Publisert 09.01.2018
Kulturskolekoret Narvik 1

Kulturskolen starter kor for unge i alderen 11 til 15 år! Vi ønsker å tilby et morsomt kor der en får utvikle sangteknikk og musikalitet samt opptre i mange ulike sammenhenger.

Publisert 05.01.2018

Arbeidet med å endre enheter innenfor helse- og omsorg ble igangsatt  i 2016. Målet med endringen er å sikre et godt fremtidig tjenestetilbud for innbyggerne. Dette er også en tilpasning til den nye kommunen som blir etablert 01.01.2020.

Publisert 04.01.2018

Narvik bystyret vedtok i møte den 21. desember 2017 økte satser på SFO til  kr 2 443. Dette er en prosentvis økning på 22,15%. Økningen gjelder fra 1. februar 2018.

Publisert 04.01.2018

Høring på handlingsplan for habilitering og rehabilitering for kommunene Narvik, Tysfjord og Ballangen 2018 - 2022. 

Høringsfrist: 21. januar 2018.

Publisert 22.12.2017

Narvik bystyre og Ballangen kommunestyre har vedtatt et vertskommune samarbeidsavtale om en felles interkommunal barneverntjenesten.

Samarbeidsavtalen blir iverksatt 1. januar 2018.

Publisert 15.12.2017

Kong Oscar bru har vært stengt på grunn av rehabilitering i mer enn 1 år. I dag åpnet den igjen.

Brua har vært stengt en god del lengre enn planlagt. Det viste seg at kablene i brua trengte svært skånsom behandling, og for å finne ut hvordan kablene skulle håndteres måtte arbeidet stoppe i en periode.

Publisert 14.12.2017

Bystyret har behandlet en sak vedrørende leksebevisste skoler i Narvik kommune. Det er besluttet at de berørte partene får anledning til å uttale seg vedrørende leksefri skole og leksebevisst skole før endelig vedtak fattes.

Publisert 07.12.2017

Formannskapets innstilling til Narvik kommunes budsjett og økonomiplan for 2018-2021 er lagt ut til ettersyn i henhold til kommunelovens §§ 44 og 45.

Publisert 05.12.2017

Vinterberedskapen for Veg og park starter i oktober og varer til slutten av april.

Publisert 01.12.2017

Forskning viser at flere dyr påkjøres om vinteren. Spesielt ser snømengden ut til å påvirke antall ulykker. Når det er mye snø, trekker dyr ned mot dalbunnen der snødybden ofte er mindre. Der er det lettere å ta seg frem uten for mye energibruk, og her ligger som regel de trafikkerte veiene. Statistikken viser også en tendens til at det er flere påkjørsler når det er kaldt.  

Vakttelefon vilt Narvik er: 952 26 767 

Hva gjør du ved viltpåkjørsel?

Publisert 30.11.2017

Narvik kommune med stolthet informere om at hovedtrappa til idrettens hus er ferdig rehabilitert og åpen for normal ferdsel. Det er etablert et midlertidig rekkverk i påvente av nytt rekkverk som er under produksjon.

Publisert 09.11.2017

Torsdag den 9.11.2017 er en gledens dag for Narvik kommune med gratis trådløst nett i Narvik sentrum.
Gratis trådløst nett er en viktig del av den digitale infrastrukturen i Narvik sentrum og vil være et kjærkomment tilbud til både innbyggere, besøkende og turister.

Publisert 01.11.2017

Rådmannens grunnlag for økonomiplan 2018-2021 Narvik kommune

Publisert 30.10.2017

Innskriving av nye 1. års elever skoleåret 2018/2019 - Barn som fyller 6 år i 2018 er skolepliktig fra og med skoleåret 2018/2019. Innskriving vil foregå i uke 46.

 

Publisert 27.10.2017

I forbindelse med grøftearbeid i området Narvik ungdomskole (Øvreveien) måtte stein sprenges bort. Sprengingen resulterte i et uhell med mindre skade på ballbinge, modulbygg og kabelbrudd.

Publisert 17.10.2017

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.

 

Publisert 29.09.2017

Endelig er den populære turstien fra Elvedalen i Taraldsvik til Ornesvika gjenåpnet til glede for mange av Narvik's innbyggere. Turstien har vært midlertidig stengt siden juli 2016 i forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg. Bli en av de første til å ta turen!

Publisert 28.09.2017

Ballangen kommune overtar all saksbehandling av konsesjonssaker for Narvik kommune fra 1. oktober 2017. Ordningen gjelder også for "egenerklæring om konsesjonsfrihet", skjema som ofte benyttes ved salg/kjøp av eiendommer. Skjema kan sendes pr. e-post til post@ballangen.kommune.no eller som ordinær post til Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 Ballangen.

Publisert 20.09.2017

Narvik kommune og Narvikgården har gleden av å invitere til Arkitektutstilling - Kvartal for den neste generasjonen. 19. september til 16. november. 2017
 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS