Lærings- og mestringstjenesten (LMT)

Samhandlingsreformen (Illustrasjon) - Klikk for stort bildeSamhandlingsreformen (Illustrasjon)

Dette er et nettsted til Lærings og mestringstjenesten i Narvik kommune. Siden er for brukere, pårørende og tjenesteytere i helse, omsorg og sosialenheten i Narvik. Her er det mulig å komme med innspill, melde behov for lærings- og mestringskurs og få informasjon.

Denne portalen skal være med å dekke målet om at kommunens lærings- og mestringstjeneste skal være et aktivt informasjonssenter.

 

Tilbakemelding mottas med takk og er viktig for å kontinuerlig kunne utvikle tjenesten.

Sist endret 07.10.2016

Brukerne og pårørende av helse, omsorg og sosialtjenestene.

Brukere er alle mennesker som trenger, søker eller mottar hjelp fra helsetjenesten, omsorgstjenesten og sosialtjenesten.  Det innebærer at vi alle sammen er brukere gjennom hele eller deler av vårt liv. Vi mottar helsetjenester gjennom helsestasjonen, skolehelse-tjenesten, hjemmebaserte tjenester og institusjoner blant mange flere.

Noen grupper har større behov for slike tjenester på grunn av funksjonshemninger, kronisk sykdom eller skader. Andre blir rammet av alvorlig sykdom og trenger ekstra oppfølging i helse, omsorg og sosialtjenesten i en periode i livet. Denne gruppen brukere kan ha behov for mer spesielle ytelser eller tilrettelegging for å opprettholde eller forbedre sin funksjonsevne.

Pårørende er alle med nær relasjon til brukeren. Det kan være foreldre, nær familie, ektefelle, samboer osv. I utgangspunktet vil pårørende være ressurspersoner ut fra sitt nære forhold til brukeren, men også ha behov for å bruke helsetjenesten.

Kilde: Brukermedvirkning i helsetjenesten som hjelpemiddel. Av Tone Alm Andreassen

samhandling

Definisjon Kommunalt LMT i Narvik:

En kommunal lærings- og mestringstjeneste er en del av kommunens helsetjeneste. Lærings- og mestringstjenesten har særlig fokus på forebygging, tidlig intervensjon og tilbud som bidrar til bedre pasientforløp. Lærings- og mestringstjenesten skal kunne bistå alle kommunens helse, omsorg og sosialtjenester i å utvikle lærings- og mestringstilbud. Kommunalt lærings- og mestringstjeneste skal bidra i folkehelsearbeidet i kommunen ved å fokusere på det som er helsefremmende og sykdomsforebyggende. Fokuset er livssituasjon og mestring av egen helse.

Kommunalt LMT i Narvik bidra til at alle tjenesteyterne innen Helse, omsorg og sosial- tjenesten utvikler tilbud både til pasienter, pårørende og tjenesteyterne som er helsefremmende, sykdomsforebyggnede og bidrar til god folkehelse i kommunen.

Målgruppen er: 

  • Mennesker med økt risiko for en negativ helseutvikling
  • Pårørende til personer med økt risiko for negativ helseutvikling
  • Tjenesteytere i kommunen 

Et kommunalt lærings- og mestringstjeneste skal

  • være et aktivt informasjonssenter for befolkningen, brukere, pasienter, pårørende og helsepersonell
  • arbeide for at befolkningen, brukere, pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere og mestre helseutfordringen
  • bidra til at helsepersonell blir bedre «pedagoger» og i stand til å veilede brukere, pasienter og pårørende til læring og mestring 
  • ha som mål at brukerne får utvidet innsikt i egen situasjon, blir styrket i sin mestring av hverdagen, opprettholder best mulig helse og unngår funksjonstap
  • ivareta brukermedvirkning og utvikle læringstilbud i et samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler av sin erfaring og kunnskap
  • samarbeide med øvrige aktører i primær- og spesialisthelsetjenesten, inklusiv helseforetakets Lærings og Mestringssenter (LMS)
Fant du det du lette etter?

KONTAKT OSS

 Lærings- og mestringstjenesten
 
Lars Ivarsson Elverum
 
Telefon: 76 91 30 02/ intern 3002
 lars.i.elverum@narvik.kommune.no

 Postadresse
 
Narvik kommune, 
 postboks 64
 8501 Narvik
 
 
E-post
 postmottak@narvik.kommune.no
 

NB: Ikke send sensitive opplysninger
i e-post 

SAMARBEIDS-

Samhandlingsreformen

Nyttige lenker

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS