Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for datasenter Bjerkvik

Klikk for stort bilde I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av reguleringsarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Detaljregulering datasenter Bjerkvik, gnr./bnr. 10/721, 10/13 og 10/234 i Narvik kommune. PlanID 2019002.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter eller annen kraftkrevende industri. Planen omfattes av Forskrift om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeid og planprogrammet kan meldes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS, Fagernesveien 1, 8514 Narvik, eller e-post: trude.johnsen@multiconsult.no innen 26.07.2019.

Forslag til planprogrammet kan ses på kommunens servicetorg eller lastes ned her: