Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, utbyggingsavtale, samt høring av forslag til planprogram for Herjangshøgda næringsområde.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid, høring av planprogram for detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. PlanID 2015001.

Oppstart av planarbeidet ble tidligere varslet 19.02.2015 og 05.07.2016. Imidlertid var dette uten planprogram og det varsles derfor på nytt. Alle tidligere innspill til planoppstart følger saken og det vil derfor ikke være nødvendig å sende innspill på nytt dersom det ikke er nye innspill.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av et næringsområde for transport, lett industri, verksted, entreprenørforretninger, håndverkvirksomhet, service, lager og distribusjon. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder vann- og avløpsanlegg.

Innspill til planarbeid, planprogrammet eller forhandlingene kan meldes skriftlig til:

Narvikgården AS, Pb. 540, 8507 Narvik, eller e-post: post@narvikgaarden.no innen 20.02.2019. 

Kontaktperson: Eirik Djupvik, e-post: eirik@narvikgaarden.no