Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Klikk for stort bildeSøknadsfrist til kommunen 26. april 2019.

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Følgende tilskudd til kulturformål i 2019 har søknadsfrist 26. april:

  • driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
  • tilskudd til rusfrie tiltak for  ungdom
  • tilskudd til kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede
  • tilskudd til dekning av strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler

Last ned:  
søknadsskjema barne- og ungdomsarbeid, rusfrie tiltak for  ungdom, kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede og strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler (PDF, 135 kB)

Last ned: 
retningslinjer for tilskuddsordningene (PDF, 84 kB)


Følgende tilskudd til kulturformål i 2019 har søknadsfrist 1. desember
og 1. juni:

  • tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede

Last ned: 
søknadsskjema -Tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede


Last ned:
retningslinjer for tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede (PDF, 21 kB)
 

Andre tilskudd     

Spillmidler til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Medvindmidler fra Nordkraft til kultur og idrettsorganisasjoner i Narvik kommune. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

Kontakt informasjon

Narvik kommune, Enhet Kultur
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg. Telefon: 918 56 867 åpningstid: 08.00 - 15.30.

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.
Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard.

Årlig ramme til fordeling fastsettes i Narvik kommunes budsjett. Narvik bystyre har delegert fordelingen av tilskuddet  til administrasjonen.