Tilskudd til kulturvirksomhet 2019

Tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet, spillemidler til kulturbygg, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg, kommunalt tilskudd til dekking av strømutgifter og fylkeskommunalt tilskudd til kunst- og kulturprosjekter for eldre.

Følgende tilskudd til kulturformål i 2019 har søknadsfrist 26. april:

  • driftstilskudd til barne- og ungdomsarbeid
  • tilskudd til rusfrie tiltak for  ungdom
  • tilskudd til kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede
  • tilskudd til dekning av strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler

Last ned:  
søknadsskjema barne- og ungdomsarbeid, rusfrie tiltak for  ungdom, kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede og strømutgifter for private idrettsanlegg og kulturbygg/kulturlokaler (PDF, 135 kB)

Last ned: 
retningslinjer for tilskuddsordningene (PDF, 84 kB)


Følgende tilskudd til kulturformål i 2019 har søknadsfrist 1. desember
og 1. juni:

  • tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede

Last ned: 
søknadsskjema -Tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede


Last ned:
retningslinjer for tilskudd til ledsagertjeneste for funksjonshemmede (PDF, 21 kB)
 

Andre tilskudd     

Spillmidler til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

Medvindmidler fra Nordkraft til kultur og idrettsorganisasjoner i Narvik kommune. Nordkraft oppfordrer de som driver kulturvirksomhet og idrett til å benytte seg av denne muligheten til økt aktivitet og dermed bidra til mer attraktive lokalsamfunn – til glede for mange.

Kontakt informasjon

Narvik kommune, Enhet Kultur
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gt. 45, 1. etg. Telefon: 918 56 867 åpningstid: 08.00 - 15.30.

E-post: postmottak@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.
Nærmere informasjon kan fåes fra Kulturavdelingen ved Randi Melgaard.

Årlig ramme til fordeling fastsettes i Narvik kommunes budsjett. Narvik bystyre har delegert fordelingen av tilskuddet  til administrasjonen.