Offentlig ettersyn - Utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Herjangshøgda næringsområde ut til offentlig ettersyn.

Det vises til detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde, vedtatt av Narvik bystyre i møte 13. juni 2019, PlanID 2015001 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 13/1523 hos Narvik kommune. Høringsperioden er fra 20.september-19.oktober 2019.

Partene i avtalen er Narvikgården AS og Narvik Vann KF. 

Oppstart av arbeidet med utbyggingsavtalen ble kunngjort 18.01.2019. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder vann- og avløpsanlegg. 

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, bystyresak 012/08, vedtatt 04.01.08.

Spørsmål eller innspill kan rettes til: Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, eller postmottak@narvik.kommune.no innen 19.oktober 2019.

Forslaget kan ses i kommunens servicetorg på Narvik Rådhus eller lastes ned her: