Offentlig ettersyn – Utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn II og deler av III

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Fagernesfjellet, byggetrinn II og deler av III, ut til offentlig ettersyn.

Det vises til områdereguleringsplan, vedtatt av Narvik bystyre i møte 21.04.2016, PlanID 2012015 i Narvik kommunes planregister og arkivsak nr. 13/556 hos Narvik kommune. Høringsperioden er fra 8. november – 7. desember 2019.

Partene i avtalen er Narvikfjellet AS, Narvik Vann KF og Narvik kommune, Enhet veg og park.

Oppstart av arbeidet med utbyggingsavtalen ble kunngjort 28.02.2013. Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentlig infrastruktur, herunder veier, vann og avløp.

Det vises for øvrig til bystyrets prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, bystyresak 012/08, vedtatt 04.01.08.

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

Narvik kommune, Enhet areal- og samfunnsutvikling, postboks 64, 8501 Narvik, eller postmottak@narvik.kommune.no innen 7. desember 2019.

Forslaget kan ses i kommunens servicetorg på Narvik Rådhus eller lastes ned her: