Offentlig ettersyn og høring - forslag til detaljregulering for del av Prestjordneset, Bjerkvik

Klikk for stort bilde I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf § 12-11 og delegert vedtak 20.05.2021, legges forslag til detaljregulering for del av Prestjordneset, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. 

Høringsperiode er fra 21.mai - 2.juli 2021.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fritids- og turistanlegg med korttidsplasser for bobiler og biler med campingvogner samt telt, servicebygg med kafé med nødvendige fasiliteter og med tilliggende parkeringsplasser, samt sanitæranlegg. Badeplass ved sjøen og atkomst fra E10 inngår i planområdet.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2019010 og sendes til Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 2.juli 2021.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus, Servicetorget og kan lastes ned her: