Offentlig ettersyn og høring – Detaljregulering Toften boligfelt

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering Toften boligfelt ut til offentlig ettersyn og høring i 6 - seks - uker. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av 13 nye eneboliger, samt 1 tomannsbolig, totalt 15 boenheter. 

Høringsperioden er: 21. Mai 2021 – 2. Juli 2021

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2020002 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 2. Juli 2021.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus og kan lastes ned her:

1. Saksutredning (PDF, 560 kB)

2. Plankart (PDF, 2 MB)

3. Planbestemmelser (PDF, 195 kB)

4. Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

5. 10215830-RIVA-NOT-001 (183113) (PDF, 6 MB)

6. 10215830-RIVA-TEG-Oversiktsplan VAO_GH001 (183119) (PDF, 572 kB)

7. 10215830-RIVass-NOT-001 Flomfarevurdering (183111) (PDF, 9 MB)

8. 10220535-RIG-NOT-001 (183118) (PDF, 2 MB)

9. Mottatte innspill-planinitiativ (PDF, 3 MB)