Offentlig ettersyn og høring – Detaljregulering med konsekvensutredning datasenter Bjerkvik, PlanID 2019002

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. 12-11 legges forslag til Detaljregulering med konsekvensutredning datasenter Bjerkvik ut til offentlig ettersyn og høring i 7-syv- uker. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsarealer i Bjerkvik. Det ønskes primært sett å legge til rette for etablering av haller for datalagring.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2019002 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 22. januar 2021.

Høringsperioden er: 4.desember 2020 – 22.januar 2021

Planforslaget kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:

Plankart detaljregulering Bjerkvik (PDF, 2 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 576 kB)
Rapport Landskap (PDF, 5 MB)
Rapport Naturmiljø (PDF, 9 MB)
Rapport Flomvurdering (PDF, 2 MB)
Rapport trafikkanalyse (PDF, 3 MB)
Rapport Støyvurdering (PDF, 3 MB)
Geotekniske undersøkelser (PDF, 5 MB)
Vurdering av sikkerhet mot kvikkleireskred (PDF, 539 kB)
VAO plan (PDF, 4 MB)
Planskjema Nordland Fylkeskommune (PDF, 344 kB)
Illustrasjon - Maksimal utnyttelse - 2D (PDF, 2 MB)
Illustrasjon - Maksimal utnyttelse - 3D (PDF, 885 kB)