Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering med konsekvensvurdering for Alpinveien 1

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensvurdering for Alpinveien 1, planID 2019011, siste revisjonsdato 18.09.2020, ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. Høringsperiode er fra 16. oktober - 27. november 2020.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse i flere byggetrinn, med inntil 50 leiligheter - 26 stk. under 50m2 og 24 stk. over 50m2, samt offentlig nærlekeplass i bydelen.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Narvik rådhus og på kommunens hjemmeside narvik.kommune.no under Kunngjøringer.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2019011 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 27. november 2020.

Dokumentene til planforslaget kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her:

 

Sakens øvrige dokumenter kan ses på innsynssak 20/16 og historisk innsynssak (før 2020) 16/1972