Offentlig ettersyn – forslag til detaljregulering for Fosseveien 4

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og enhetsleders delegerte vedtak 01.04.2019, legges forslag til detaljregulering for Fosseveien 4, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 5. april-20. mai 2019.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en boligblokk.

For ytterligere informasjon kontakt Svetlana Lorentzen tlf. 76 91 35 35 eller e-post: svetlana.lorentzen@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2018006 og sendes til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 20.mai 2019.

Dokumentene til planforslaget kan ses på kommunens servicetorg på rådhuset eller lastes ned her: