Narvik kommunes kulturpris

Narvik kommunes kulturpris 2020 - forslag. Frist for å sende inn forslag 22. november. 

Kommunens kulturpris skal være en honnør og støtte til personer, lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har lagt ned et særlig betydningsfullt arbeide for og innen kulturlivet i Narvik.
Forslag til kandidater skal sendes Narvik kommune innen 22. november 2020.

Forslag sendes
Narvik kommune
ved kulturleder,
postboks 64
8501 Narvik

Se oversikt over tidligere kulturpris-mottakere:

2019 Narvik Jazzklubb
2018 Groms plass
2017 Lars Slettjord
2016 Einar Haavik
2015 Norsk forbund for Utviklingshemmede, avd. Narvik
2014 Torbjørn Dåbach
2013 Jan B. Øyen, Willy Andreassen, Hans Mikalsen, Arne Torgersen og Per Ole Simonsen i Trekkspillkvartetten. 
2012 ble prisvinneren Narvik Ishockeyklubb.

Med vennlig hilsen