Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for ny tunnel langs Ofotbanen, samt skrivemåten for stedsnavnet Brennhågen.

I medhold av lov om stadnamn har Kartverket vedtatt følgende navn og skrivemåte for bruksnavn og tunnel:

Brennhågen
Brennhågtunnelen

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Vedtak (PDF, 209 kB)