Narvik Bystyre avholder møte torsdag 20. desember 2018 kl. 13:00

Bystyrets møte er åpent for publikum.  Se Narvik bystyres møter direkte på YouTube 

Møtedato: 20.12.2018 kl. 13:00 Møtested: Bystyresalen

Se saksliste for bystyrets møte med saksframlegg og øvrige saksdokumenter

Dagsorden

Kl. 13:00 Saksbehandling
Kl. 15:00 Utdeling av Narvik kommunes kulturpris for 2018
Kl. 15:30 Kulturprismiddag for bystyrets medlemmer og inviterte gjester

Saker til behandling

Sak nr. Saktittel
125/18
Referatsaker
126/18 Fra Kontrollutvalget: Selskapskontroll Narvikgården AS
127/18 Sak fra minsak.no - etablering av hundepark
128/18 Eiendomsskatt 2019 - Fritak etter eiendomsskattelovens § 7, a og b
129/18 Søknad om utvidelse av antall barnehageplasser i Malmklumpen barnehage
130/18 Akuttberedskap i barnevernet - vertskommunesamarbeid
131/18 Opprettelse av politisk samarbeidsorgan - Midtre Hålogaland regionråd
132/18 Detaljregulering Dronningens gate 56-60 - 2. gangs behandling med merknadsbehandling
133/18 Prinsippavklaring for detaljregulering av Alpinveien 1

Bystyrets møte er åpent for publikum.

Ordføreren i Narvik