Fremtidig ledelse av Narvik ungdomsskole

Narvik ungdomsskole skal flytte inn i et nytt skolebygg, og vi arbeider med å utvikle en ny felles pedagogisk plattform og organisasjonskultur.

Det er viktig at vi ikke taper tid og moment i arbeidet. Nye Narvik ungdomsskole er snart ferdig og skal tas i bruk f.o.m august 2020.

Etter en helhetsvurdering har rådmannen derfor besluttet at de to rektorene som har ledet skolen de siste månedene fortsatt skal lede skolen videre framover. Dette innebærer at Ørjan Halvorsen og Heidi Olsen Sværd innplasseres som henholdsvis rektor og assisterende rektor ved skolen.

Ørjan Halvorsen er i dag ansatt som rektor ved Skistua skole og Heidi Olsen Sværd som rektor ved Håkvik skole.
De har tatt ansvar ved Narvik ungdomsskole i en krevende periode. Rådmannen er glad for at de vil lede skolen videre og har full tillit til at de vil lede omstillingsarbeidet på en god måte.

Rådmannens beslutning innebærer at det straks igangsettes et arbeid for å rekruttere til rektorstillingene ved Skistua og Håkvik skoler.

Narvik, den 18 oktober 2019

Lars Skjønnås
Rådmann