Barnehageopptak 2021

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2021 er 1. mars.

Søknadsfristen gjelder både nye søkere, og de som ønsker å bytte barnehage. 

Det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen.

Rett til barnehageplass

Alle barn som er født før desember 2020 har rett til barnehageplass høsten 2021, dersom det søkes innen fristen 1. mars. 

Barn som er født fra og med desember 2020, eller som søker etter fristen, vil få tildelt plass dersom det er ledig kapasitet i barnehagene. Disse barna har rett til plass i august 2022.

Søknad om barnehageplass må sendes digitalt gjennom Visma flyt barnehage. Mer informasjon om søknadsprosessen finner du her:

Søke, bytte eller si opp barnehageplass

Du finner mer informasjon om barnehagene i Narvik kommune her:

Barnehager

Velkommen som søker!