Angående konkurranse ny brannstasjon

Bystyret i Narvik kommune vedtok i møte den 19. september at man skulle kjøpe ferdigutviklet brannstasjon av ekstern tilbyder.

Med bakgrunn i dette vedtaket har Narvik kommune valgt å avlyse konkurransen om leie av ny brannstasjon. Grunnen til avlysningen er at tildelingskriteriene i utgangspunktet var bygget på leie av ny brannstasjon og det samsvarer ikke med bystyrets vedtak. Vi vil utlyse ny konkurranse om kjøp av ferdigutviklet brannstasjon i løpet av oktober.

 

Med vennlig hilsen

Narvik kommune
Morten Fredheim Hanssen
Enhetssjef, eiendomsforvaltningen