Narvik Kulturskole - Viktig Informasjon og retningslinjer for undervisningen

Spørsmål og henvendelser

Lærerne ved skolen gjennomfører undervisningen og er også de nærmeste til å svare på spørsmål. Ellers kan en henvende seg til skolens administrasjon ved rektor Lars Kristian Jakobsen.

Kontakt informasjon:
Rektor: Lars Kristian Jakobsen
Telefon: 917 67 327
E-post: lars.kristian.jakobsen@narvik.kommune.no

Du er selv ansvarlig for at skolen har din aktive og korrekt e-postadresse og mobilnummer. Skolen sender informasjon via sms og e-post, både fra lærerne og administrasjonen. Viktig! Du kan ikke svare på sms-meldinger fra 1938.

Melding om elevfravær - Lærer skal ha melding pr. epost eller sms ved elevfravær

Vil du melde deg ut?

Utmelding i løpet av skoleåret må skje skriftlig med e-post til administrasjonen postmottak@narvik.kommune.no 

Viktig!

  • Melding til lærer, muntlig eller skriftlig, om at en elev er sluttet er ikke gyldig utmelding.

  • Dersom eleven har deltatt på flere en 2 undervisningstimer i løpet av semesteret, må brukeravgift betales.

  • Utmelding for korpselever skjer ved melding til det korpset en er medlem av.

Elevplasser videreføres til påfølgende skoleår med søknad/melding ved slutten av hvert skoleår. Send melding på e-post til postmottak@narvik.kommune.no hvis du ikke ønsker endring i fag.

Skolerute - Musikkopplæringen

Musikkundervisningen for ordinære kulturskoleelever organiseres i uker med individuell undervisning og prosjektuker med samspill.  Med dette får elevene et undervisningstilbud som er mer variert og gir mer undervisningstid.  I prosjektukene må en regne med andre fremmøtetider enn i uker med individuell undervisning.

Skoleåret vil inneholde 25 uker og  25 minutter individuell undervisning.

  • Rektor har definert 30 uker av året der denne undervisningen kan utføres. («Hvite uker/dager i halvårsplaner).

  • Årsplanen inneholder i tillegg 8 prosjektuker med samspill.(«Grønne» eller «blå» i halvårsplaner).

Musikkundervisningen har egne trivselsregler.

Viktig!
Bandundervisning, ”Blås i skolen”, korps, kor og all gruppeundervisning på musikk har egne årsplaner.

Skolerute - Danseopplæringen

Danseundervisningen er organisert i undervisningstilbud angitt i timetall for ukentlig undervisning. Det er viktig å merke seg at dette timetallet kun er veiledende.

  • I løpet av undervisningsåret på 36 uker vil det bli perioder med mer trening i forbindelse med forestillinger og prosjekter.

  • Det vil også bli uker med avspasering og undervisningsfri.

Danseundervisningen har egne trivselsregler.

Hva skjer hvis Narvik kulturskole må avlyse en undervisningstime?

Avlyst undervisning i kortere perioder refunderes eller kompenseres ikke. Narvik kommune gir tilbud om kulturskoleundervisning innenfor rammevilkår der en blant annet har begrensede muligheter til å skaffe vikarer til de spesialiserte og små fagtilbudene kulturskolen drifter.

Skolen vil skaffe vikarer eller kompensere undervisning der det etter rimelig skjønn lar seg gjøre.

Elevpermisjon

Ved behov for å søke om elevpermisjon i skolen i forbindelse med deltagelse i arrangementer/aktiviteter i Narvik kulturskole.

Kun foresatte kan søke om fritak fra undervisning for eleven.  
Ved søknad skal bekreftelse fra Narvik kulturskole legges frem. Skjemaet Bekreftelse fra Narvik kulturskole ved søknad om permisjon fra skolen  (PDF, 49 kB)skal fylles ut og signeres av faglærer eller rektor i kulturskolen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

     Undervisning musikk
     Kinobakken 1, Narvik

     Undervisning dans
     Ankenes skole, ungd.skolen
     Åsveien 47 / 52, Ankenes

     Administrasjon
     Kinobakken 1, 2. etg
     Rektor Lars K. Jakobsen

     Postadresse
     Narvik kommune
     Postboks 64

     8501 Narvik

     Spørsmål:
     
E-post til skolens rektor
      Tlf. rektor: 917 67 327 eller
      76 91 22 64


  
      E-post

       postmottak@narvik.kommune.no

 

NB:  ikke send sensitive
opplysninger i e-post

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS