Sang fagplan

Nedre aldersgrense for vokal-undervisning er 10 år. Yngre elever anbefales å synge i kor, synge i skolesammenheng, eller liknende.

Repertoar
Elevene starter med ulikt repertoar tilpasset den enkeltes nivå. Alle skal innom ulike genre som pop, rock, vise, jazz, klassisk, folkemusikk, kirkemusikk osv. Antallet sanger varierer sterkt ut fra om det fokuseres på repertoar eller teknikk. Dette tilpasses elevens alder, nivå og tidligere erfaringer. Noen sanger er ”blott til lyst”  mens andre læres for å oppnå ulike tekniske ferdigheter. Sangene avgjøres hovedsakelig av læreren men eleven kan også komme med ulike ønsker for undervisningen. Læreren vil da avklare om ønsket står i forhold til elevens ferdighetsnivå.

Ensemble
Elevene lærer å synge sammen med en til eller flere sangere. Sangene kan være både unison (enstemt) og flerstemt. Vokal-elevene settes også sammen i grupper med instrumental-elever fra andre lærere. Dette gjøres både for øving og for ulike opptredener.

Teknikk
Elevene får teknisk opplæring med fokus på pust og klangbehandling og artikulasjon. De lærer øvelser og får en innføring i enkel stemmefysiolog tilpasset den enkeltes alder. Det jobbes både akustisk og med mikrofon.

Stemmehygiene
Hva tåler stemmen vår? Hva gjør oss hese? Hvordan tar vi best vare på stemmen? Syke stemmer trenger hvile. Er eleven hes, gis det beskjed til læreren og eleven tar fri fra undervisningen.

Musikalitet
Elevene får en grunnleggende innføring i musikalske begrep som styrkegrader, karakter, tempo, linjeføring osv.

Tekstforståelse
Det legges stor vekt på tekstforståelse innen repertoar for den enkelte elev. Sanger er en fortelling som tilfeldigvis er tonesatt. Dette gjør en god språkforståelse svært nødvendig.
Lærer og elev jobber sammen med dette og fokuserer på denne måten på  budskapet i musikken. Dette skjer gjerne på flere språk ut fra elevens alder og ferdigheter. Dette skjer i elevens tempo så elever med lese og skrivevansker vil alltid få den hjelp de behøver.

Musikkformidling/Konserter
Elevene tar del i ulike konsertsituasjoner gjennom sin undervisning i kulturskolen. Den enkelte elev synger på konsert når eleven og læreren sammen finner tidspunktet riktig.

 

Kulturskolen arrangerer både store og mindre konserter. Konsertforberedelse er et viktig tema i undervisningen.
Hensikten er at det å opptre allerede fra starten skal bli en positiv opplevelse for hver enkelt elev. At eleven får oppleve mestring og sangglede, er det endelige målet med undervisningen.

Ønsker du mer info om tilbudene? Ta kontakt med skolens rektor Lars K. Jakobsen 
e-post: lars.kristian.jakobsen@narvik.kommune eller telefon 917 67 327. 
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

     Undervisning musikk
     Kinobakken 1, Narvik

     Undervisning dans
     Ankenes skole, ungd.skolen
     Åsveien 47 / 52, Ankenes

     Administrasjon
     Kinobakken 1, 2. etg
     Rektor Lars K. Jakobsen

     Postadresse
     Narvik kommune
     Postboks 64

     8501 Narvik

     Spørsmål:
     
E-post til skolens rektor
      Tlf. rektor: 917 67 327 eller
      76 91 22 64


  
      E-post

       postmottak@narvik.kommune.no

 

NB:  ikke send sensitive
opplysninger i e-post

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS