Messing fagplan

Klikk for stort bildeMessinginstrumentene.jpg
I Narvik kulturskole tilbys barn og unge undervisning på messinginstrumentene trompet, kornett, flygelhorn, althorn,valthorn, baryton, euphonium og tuba.

Messingundervisningen tar sikte på å lære eleven grunnleggende
puste- og blåseteknikk, utvikle gehør  og rytmesans, lære eleven noter og musikkteori samt gi eleven mulighet til å delta i forskjellige former for samspill, og gjennom dette utvikle musikalske og sosiale ferdigheter i en gruppe.

Elevene i kulturskolen får også mulighet til å delta på opptredener og konserter, og utvikle elevens fortrolighet og ferdigheter i å opptre foran publikum. Det skal gis grunnleggende kunnskap om instrumentet, og lære nødvendig vedlikehold av sitt eget instrument, elevene skal introdusere eleven for ulike stilarter og musikalske uttrykk og undervisningen skal gi eleven forståelse for betydningen av å øve på instrumentet og forståelse for egen utvikling.

Alder
I Narvik kommune er opplæringen på messinginstrumenter i praksis knyttet til inntak i skolekorps i 8-9 års alderen.
Elever kan imidlertid begynne på instrumenter som kornett og trompet, helt ned i 4-5 års alderen dersom en har tilpasset instrument og god motivasjon og oppfølging fra foreldrene.

   Instrument
Narvik Kulturskole har ikke messinginstrumenter til utlån. Det forventes eleven disponerer korpsinstrument eller at foreldre anskaffer et instrument til eleven før de meldes inn i Kulturskolen.

Lærebøker
Nybegynnere på messinginstrumenter benytter seg vanligvis av Elisabeth Vannebos ”Midt i Blinken”-serie eller ”Spill”-serie etter avtale med lærer. Det finnes også annet læremateriell som kan være aktuelt for noen instrumenter. Etter hvert som eleven utvikler seg på instrumenter supplerer messingpedagogen med materiell tilpasset elevens nivå.

Øving
Det forventes at eleven øver på instrumentet hjemme fra uke til uke. Messingpedagogen skal holde foreldre orientert om progresjonen til eleven gjennom skoleåret, og foreldre bør oppfordre og bidra til at eleven utvikler gode holdninger til øving hjemme mellom hver undervisningstime.

Konserter og samspill
Kulturskolen arrangerer elevkonserter jevnlig hvor skolenes elever kan opptre med repertoar tilpasset sitt nivå. Hvert skoleår er det totalt åtte prosjektuker hvor elevene spiller sammen i ulike ensembler hvor repertoaret varierer fra gang til gang. Dette gir kunnskap i å spille sammen med andre og kjennskap til musikk fra ulike genre.

Kulturskolen driver tilbud om ukentlig samspill i aspirant- og juniorkorps i samarbeid med Narvik Skolekorps for korpsets medlemmer de 2 første spilleårene.

Ønsker du mer info om tilbudene? Ta kontakt med skolens rektor Lars K. Jakobsen 
e-post: lars.kristian.jakobsen@narvik.kommune eller telefon 917 67 327. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

     Undervisning musikk
     Kinobakken 1, Narvik

     Undervisning dans
     Ankenes skole, ungd.skolen
     Åsveien 47 / 52, Ankenes

     Administrasjon
     Kinobakken 1, 2. etg
     Rektor Lars K. Jakobsen

     Postadresse
     Narvik kommune
     Postboks 64

     8501 Narvik

     Spørsmål:
     
E-post til skolens rektor
      Tlf. rektor: 917 67 327 eller
      76 91 22 64


  
      E-post

       postmottak@narvik.kommune.no

 

NB:  ikke send sensitive
opplysninger i e-post

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS