Vedtatt kommunedelplan Bjerkvik og kommunedelplan for Bjerkvik, næringsområdet Enrum – Brattdalen

Bjerkvik - Klikk for stort bilde

Narvik bystyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtatt kommunedelplan for Bjerkvik, næringsområdet Enrum – Brattdalen i sak 039/15, 21. mai 2015.

Narvik bystyre har tidligere med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, vedtatt kommunedelplan for
Bjerkvik i sak 056/13, 20. juni 2013 med endringer vedtatt i sak 072/13, 29. august 2013.


Vedtakene kan ikke påklages.Komité for plan og næring i Narvik kommune la  9. oktober 2014 Kommunedelplan for Bjerkvik, næringsområdene Enrum – Brattdalen, datert 3.10.2014 ut til offentlig ettersyn med frist 2. desember 2014.

Innkomne merknader kan leses i arkivsak 09/2791 journalpostene 161-174, se lenke til arkivsaken nedenfor. 

Se vedtatte dokumenter:

Kommundelplan Bjerkvik, næringsområde Enrum - Brattdalen, vedtatt april 2015

Saksframlegg og bystyrets vedtak med merknadsbehandling (PDF, 97 kB)

KDP Bjerkvik område Enrum - Brattsdalen - Forenklet planbeskrivelse (PDF, 157 kB)

KDP Bjerkvik område Enrum - Brattdalen - Planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 316 kB)

KDP Bjerkvik område Enrum - Brattdalen - Plankart (PDF, 651 kB)

KDP Bjerkvik område Enrum - Brattdalen - Konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 442 kB)

Veileder for skilt og reklame (PDF, 539 kB)

Veileder Universell utforming (PDF, 3 MB)

 

Kommunedelplan Bjerkvik, vedtatt  juni 2013 og august 2013

Saksframlegg og bystyrets vedtak med merknadsbehandling (PDF, 399 kB) 

KDP Bjerkvik - Plankart ( versjon 29.08 2013) (PDF, 7 MB)

KDP Bjerkvik - Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

KDP Bjerkvik - Bestemmelser og retningslinjer (PDF, 374 kB)

Veileder universell utforming (PDF, 3 MB)

Skiltvedtekter (PDF, 538 kB)

Parkeringsvedtekter (PDF, 700 kB)

Konsekvenser for landskapskarakteren og andre tema (PDF, 9 MB)

En oversikt over høringsuttlelser mottatt i perioden 20.12. 2012 - 2.03.2013 ligger også i saken til bystyret, se
alle dokumenter i bystyrets sak 56/13 i møte 20. juni 2013.

I arkivsak 09/2791 Kommundelplan Bjerkvik finnes alle dokumenter i saken

 


  

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Areal- og samfunnsutvikling
Narvik rådhus,
Kongens gt. 45,
Narvik 8514

MERK:
Timebestilling for veiledning


Besøkstid  kl. 1000 - 1400
mandag til fredag

 

Postadresse
Narvik kommune
Postboks 64
8501 Narvik

E-post
postmottak@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91  35 00
Telefaks: 76 91 35 01

NB: Ikke send sensitiv
informasjon i e-post

Oversikt ansatte
Plan og byggesak

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS