Organisasjonsnummer til Narvik kommune

Narvik kommune ønsker å motta alle inngående fakturaer og kreditnotaer elektronisk i EHF-format (Elektronisk Handelsformat).

Organisasjonsnummer: 959 469 059

Bruk organisasjonsnummer som elektronisk adresse for alle fakturaer som gjelder Narvik kommune. Kommunen er innmeldt i ELMA og benytter Visma som aksesspunkt.

1. september 2023 fikk Narvik kommune ny hovedbankforbindelse, Sparebanken 1 Nord-Norge. Nytt kontonummer er:

Kontonummer Narvik kommune: 4612.64.50281

Dette er ikke en konto ment for faktura fra Narvik kommune. Informasjon om kommunale avgifter.