Narvik kommune har kunngjort anskaffelseskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for håndverkertjenester.

Narvik kommune har kunngjort to konkurranser vedrørende rehabilitering av Narvik kino

Viser til kunngjøring – 2018-312461 i Doffin Yjenester for uavhengig kontroll - ny ungdomsskole. 
Kunngjort på Doffin med referanse 2018-312461.

Kort beskrivelse
Narvik kommune skal inngå avtale om kjøp av tjenester for uavhengig kontroll i forbindelse med prosjektering og oppføring av ny ungdomsskole i Narvik.

Viser til kunngjøring – 2018-391484 i Doffin Tjenester for utarbeidelse av områdereguleringsplan - Frydenlund er  kunngjort på Doffin med referanse 2018-391484.

Kort beskrivelse
I forbindelse med planlegging av ny barneskole og ny sentral VGS skal det utarbeides ny områdereguleringsplan for aktuelle kvartaler på Frydenlund.