Vikar og sykemeldt?

Arbeidstakere som ikke er fast ansatte kan ha rett på sykepenger. Her er en oversikt over hvilke regler som gjelder når vikarer og tilkallingshjelper blir syke.

Det er ikke et krav om fast ansettelse for å ha rett på sykepenger. Har du jobbet i kommunen i fire uker (opptjeningstiden) har du rett på sykepenger.  For at du skal kunne benytte egenmelding må du ha vært ansatt i to måneder. Før det kan arbeidsgiver kreve legeerklæring når noen er borte fra jobb på grunn av sykdom.

Hvis det går mer enn 14 dager mellom hver gang en vikar/tilkallingshjelp jobber i en bedrift, må han eller hun starte ny opptjeningstid og jobbe i 2 måneder før egenmelding kan benyttes igjen. Opptjeningstiden for sykepenger starter fra første arbeidsdag i bedriften. Dersom en ansatt/vikar har fravær uten gyldig grunn skal ikke fraværet regnes med i opptjeningsperioden.

Avbrudd i arbeidsforhold

Retten til sykepenger går tapt hvis det går mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag i en bedrift. Da starter tilkallingsvakten/vikaren opp med ny opptjening når neste arbeidsoppdrag begynner. En tilkallingsvakt må altså ha oppdrag minst en gang hver 14. dag for å ha rett til sykepenger. Det kan gå mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag hvis den ansatte/vikaren har en mer fast tilknytning til bedriften i form av turnus eller vaktordning.

Beregning av sykepenger

Hvis du blir sykemeldt, dekker vi de 16 første dagene av sykepengene, deretter er det NAV som overtar ansvaret.  For å ha rett til sykepenger fra NAV må du en inntekt som utgjør minst 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp (1/2 G).

For å beregne hvor mye sykepenger en ansatt har rett til hos en arbeidsgiver, er det vanlig å gå ut fra gjennomsnittlig ukeinntekt. Vikarer og tilkallingsvakter har gjerne varierende arbeidsperioder og inntekter, og for dem kan et lengre og mer representativt tidsrom brukes for å få en mer riktig beregning av sykepengegrunnlaget.

For mer informasjon om arbeidstakeres rett til sykepenger, se NAVs hjemmesider.