For ansatte

Min jobb (Intranett for ansatte)

Hovedverneombud

Børre Liebeck
E-mail: borre.liebeck@narvik.kommune.no

Hovedtillitsvalgte

Fagforbundet
Tove Anne Fikseth
E-mail: tove.anne.fikseth@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 21 91

Fagforbundet
Line Rebekka Berg-Larsen
E-mail: line.berg-larsen@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 21 53 / 40 45 08 69

Fagforbundet
Norvald Johannessen
E-mail: norvald.johannessen@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 21 56 / 99 35 41 23

Skolenes Landsforbund
Ronny Åsheim
E-mail: ronny.asheim@narvikskolen.no
90 11 12 14

Creo
Franz Roberg
E-mail: franz.roberg@narvikskolen.no
Telefon:  40 47 98 97

Fellesorganisasjonen
Grete Solvang
E-mail: grete.solvang@narvik.kommune.no
Telefon: 90 63 26 84 / 92 33 22 01

YS-kommune/Delta
Arnt Ove Pettersen
E-mail: arnt.pettersen@narvik.kommune.no
Telefon: 40 34 72 25

YS-kommune/Delta
Morten Solvoll
E-mail: morten.solvoll@narvik.kommune.no

Akademikerforbundet
Bjørn Barth Hofstad
E-mail: bjorn.barth.hofstad@narvik.kommune.no

Norsk Fysioterapeutforbund
Børge Henriksen
E-mail: borge.henriksen@narvik.kommune.no

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene
Jenny-Cathrin Grundstad
E-mail: jenny.grundstad@narvik.kommune.no

Bibliotekarforbundet
Randi Agersborg
E-mail: randi.agersborg@narvik.kommune.no

Utdanningsforbundet
Ingeborg Sand Øgård
E-mail: ingeborg.sand.ogard@narvik.kommune.no
Telefon: 97 17 85 27

Norsk sykepleierforbund
Marielle Hvalryg Pettersen
E-mail: marielle.pettersen@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 22 39 / 41 51 66 56

Den norske legeforening
Bernard Holthe
E-mail: bernard.holthe@alleen.nhn.no

Juristforbundet
Ole Ramberg
E-mail: ole.ramberg@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 35 05

Samfunnsviterne
Frode Strøm
E-mail: frode.strom@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 23 05

Tekna
Svetlana Lorentzen
E-mail: svetlana.lorentzen@narvik.kommune.no
Telefon: 76 91 35 35

Econa
Arne Woldstad
E-mail: arne.woldstad@narvik.kommune.no

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Sigbjørn Normann
E-mail: son@narvik.kommune.no
Telefon: 92 24 98 80

Les mer om Verneombud her på arbeidstilsynet.no

Her vil de ansatte i Narvik kommune finne flere nyttige lenker som kan brukes for å få tilgang til noen fagsystemer.

Vismaportalen (personalsystem)

Logg inn Google konto

Logg inn FAMAC Web 

Logg inn Ressursstyring

Logg inn Kvalitetssystem / HMS system

Etiske retningslinjer for Narvik kommune -vedtekter (PDF, 28 kB)

Logg inn HR Sykefravær 

For deg som er sykemeldt

Plikter ved sykdom

Rettigheter ved sykdom

Digital sykemelding

Vikar og sykemeldt?