For ansatte

Min jobb (Intranett for ansatte)

Hovedtillitsvalgte

Har du spørsmål om den nye kommunen eller dine rettigheter som ansatt, ta gjerne kontakt.

Marielle Hvalryg Pettersen
HTV Norsk sykepleierforbund
Nestleder FUTV
E-post: marielle.pettersen@narvik.kommune.no  Tlf.: 76 91 22 39 / 41 51 66 56

Arnt Ove Pettersen
Hovedtillitsvalgt Delta, Narvik kommune
E-post: arnt.pettersen@narvik.kommune.no   Tlf.: 40 34 72 25

Børre Liebeck
Hovedverneombud, Narvik kommune
E-post: borre.liebeck@narvik.kommune.no     Tlf.: 76 91 21 93 / 91 51 04 14

Line Rebekka Berg-Larsen
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet avd. 007 Narvik
E-post: line.berg-larsen@narvik.kommune.no       Tlf.: 76 91 21 53 / 40 45 08 69

Tove Anne Fikset
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet avd. 007 Narvik
E-post: tove.anne.fikseth@narvik.kommune.no   Tlf.: 76 91 21 91

Norvald Johannessen
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet avd. 007 Narvik
E-post: norvald.johannessen@narvik.kommune.no   Tlf.: 76 91 21 56 / 99 35 41 23

 

Her vil de ansatte i Narvik kommune finne flere nyttige lenker som kan brukes for å få tilgang til noen fagsystemer.

Vismaportalen (personalsystem)

Logg inn Google konto

Logg inn FAMAC Web 

Logg inn Ressursstyring

Logg inn Kvalitetssystem / HMS system

Etiske retningslinjer for Narvik kommune -vedtekter (PDF, 28 kB)

Logg inn HR Sykefravær 

For deg som er sykemeldt

Plikter ved sykdom

Rettigheter ved sykdom

Digital sykemelding

Vikar og sykemeldt?