For ansatte

Min jobb (Intranett for ansatte)
Bytt passord

Logg inn Google konto

Her vil de ansatte i Narvik kommune finne flere nyttige lenker som kan brukes for å få tilgang til noen fagsystemer.

Vismaportalen (personalsystem)

Logg inn FAMAC Web 

Logg inn Ressursstyring

Logg inn Kvalitetssystem / HMS system

Etiske retningslinjer for Narvik kommune -vedtekter (PDF, 28 kB)

Logg inn HR Sykefravær 

Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte

For deg som er sykemeldt

Plikter ved sykdom

Rettigheter ved sykdom

Digital sykemelding

Vikar og sykemeldt?