For ansatte

Her finner ansatte i Narvik kommune flere lenker.

 

Ressursstyring

 

Alle aktuelle lenker er tilgjengelig på verktøylinjen i Google Chrome når du er logget inn med din ansatte-bruker, under mappen Narvik kommune.
Lenker arbeidsverktøy ansatte
Enhet HR - informasjon for ansatte

Alle HR-relaterte spørsmål rettes til nærmeste leder. Ved behov for støtte fra HR, kontakter enhetsledere/kommunalsjefer sin HR-kontakt.

Enhet HR

 

Hovedtillitsvalgte i Narvik kommune

Hovedverneombud

Børre Liebeck

E-post - borre.liebeck@narvik.kommune.no

Les mer om Verneombud på arbeidstilsynet.no

Akademikerforbundet

Petter Rønning

E-post - petter.ronning@narvik.kommune.no

Telefon - 982 053 32

 

Creo

Milos Gouka

E-post - milos.gouka@narvikskolen.no

----

Franz Roberg

E-post - franz.roberg@narvikskolen.no

Telefon - 404 798 97

Den norske legeforening

Kine Østvik

E-post - kine.ostvik@narvik.kommune.no

Telefon - 994 600 10

Den Norske jordmorforening

Sigrun Stave Eliseussen

E-post - sigrun.eliseussen@narvik.kommune.no

Telefon - 913 974 37

Econa

Arne Woldstad

E-post - arne.woldstad@narvik.kommune.no

Fagforbundet

Line Rebekka Berg-Larsen

E-post - line.berg-larsen@narvik.kommune.no

Telefon - 76 91 21 53 / 40 45 08 69

-----

Tove Anne Fikseth

E-post - tove.anne.fikseth@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 21 91

-----

Jill Eriksen

E-post - jill.eriksen@narvikbarnehagen.no / jill.eriksen@narvik.kommune.no

Fellesorganisasjonen

Erol Mercanoglu

E-post - erol.mercanoglu@narvik.kommune.no

Juristforbundet

Karin Irina Tømmerås

E-post - karin.tommeras@narvik.kommune.no

Telefon - 911 043 55

Norsk fysioterapiforbund

Solveig Kindlihagen

E-post - solveig.kindlihagen@narvik.kommune.no 

Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapautene

Jenny-Cathrin Grundstad

E-post - jenny.grundstad@narvik.kommune.no

Norsk sykepleierforbund

Marielle Hvalryg Pettersen

E-post - marielle.pettersen@narvik.kommune.no

Telefon - 76 91 22 39 / 41 51 66 56

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Sigbjørn Normann

E-post - son@narvik.kommune.no

Telefon - 92 24 98 80

Samfunnsviterne

Frode Strøm

E-post - frode.strom@narvik.kommune.no

Telefon: 76 91 23 05

Skolenes landsforbund

Ronny Åsheim

E-post - ronny.asheim@narvikskolen.no

Telefon - 901 112 14

Utdanningsforbundet

Ingeborg Sand Øgård

E-post - ingeborg.sand.ogard@narvik.kommune.no

Telefon - 97 17 85 27

----

Anita Warem Pettersen

E-post - anita.pettersen@narvik.kommune.no

YS-kommune/Delta

Arnt Ove Pettersen

E-post: arnt.pettersen@narvik.kommune.no

Telefon: 403 472 25

----

Morten Solvoll

E-post: morten.solvoll@narvik.kommune.no