Digital sykemelding

Sykemeldt? NAV innførte digital sykemelding fra 1. oktober 2017

Du vil nå motta sykemeldingen din digitalt.

Hos legen

Legen trenger den siste informasjon om ditt arbeidsforhold og da er det viktig at du sørger for at legen sitter på riktig informasjon om:

  • arbeidsplassen din du
  • korrekt stillingsstørrelse
  • og om du har flere arbeidsforhold i eller utenfor kommunen.

Etter legen

Etter du har vært hos legen får du en SMS eller e-post fra NAV. Meldingen inneholder en lenke til nav.no «Ditt sykefravær». Der finner du sykmeldingen din, pluss nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

Fra nav.no skal du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Inne på «Ditt sykefravær» vil du bli guidet gjennom stegene.

Innholdet i sykemeldingen er det samme som i papirversjonen, det vil si at diagnosen din ikke er synlig for arbeidsgiveren din. Du kan se mer om dette inne på Ditt Sykefravær, under punktet «Dette får arbeidsgiveren din se».

Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykmelding til hver av dem. Det gjelder også den tradisjonelle sykmeldingen på papir.

Si fra til lederen din

Selv om sykemeldingen sendes digitalt skal du likevel opplyse arbeidsgiver om at du er sykemeldt. Dette gjør du ved fremmøte eller ved telefonkontakt med nærmeste leder.

Søknad om sykepenger (Gamle Del D av sykmeldingen)

Den gamle del D er erstattet med en digital søknad om sykepenger. Denne må du selv sende inn via nav.no og «Ditt sykefravær» like før sykemeldingen går ut. Det vi si at du i løpet av en fraværsperiode MÅ innom nav.no minimum to ganger. En gang for å sende selve sykemeldingen din, og en gang til for å sende søknad om sykepenger. Dette gjelder også dem som får forskuttert lønn fra arbeidsgiver.

Om pålogging

For å kunne logge deg inn på Ditt NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides. BankID får du fra banken din. Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.

Les mer om innlogging på nav.no.

Unntak

Alle sykemeldingene er ikke digitale. Sykemeldinger fra tannlege og sykehus leverer du fortsatt på papir til din nærmeste leder. Det samme gjelder sykemeldinger vedrørende behandlingsdager og reisetilskudd.