Kommuneoverlegen i Narvik

Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Kommuneoverlegene i Narvik kommune er Per Thomas Hultstedt og Sverre Håkon Evju

Til kommuneoverlegens ansvars- og arbeidsområde hører også

  • folkehelsearbeid, i samarbeid med rådgiver miljørettet helsevern.
  • helsemessig beredskap
  • smittevern
  • miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen bidrar også med sin kompetanse i det kommunale planarbeidet og inngår i kommunens kriseledelse.

Kontaktinformasjon for Kommuneoverlegen:


Kommuneoverlegen treffes etter avtale på sitt kontor i enhet Fag og forvaltning, Narvik rådhus,
Kongens gate 45, og på telefon 76 91 20 00. 

Ber om at man kontakter Kommuneoverlegen på e-post: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no
Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Ved akutte smittesituasjoner kontaktes Per Thomas Hultstedt telefon 469 23 951.

Alle henvendelser vedrørende miljørettet helsevern går direkte til rådgiver miljørettet helsevern
Christina Kaalstad, telefon 769 12 303 e-post:  christina.kaalstad@narvik.kommune.no

Postadresse: 
Kommuneoverlegen,
postboks 64,
8501 Narvik

Besøksadresse: 
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Fant du det du lette etter?

Kontakt

   Frisklivssentralen
 
  Lise E. Haug
   
Telefon: 950 26 908
   lise.haug@narvik.kommune.no

   Rådgiver Miljørettet helsevern
 
  Sanel Gabela
   Telefon: 911 85 295 
   sanel.gabela@narvik.kommune.no

  Kommuneoverlegen
  
Sverre Håkon Evju
  
Telefon: 76 91 30 03

  Postadresse
  
Narvik kommune, 
  postboks 64
  8501 Narvik

  
E-post  
   postmottak@narvik.kommune.no
  

   NB: Ikke send sensitive opplysninger i
   e-post 

 

 

 

SAMARBEIDS- PARTNERE

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS